top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-22 Để luôn có quyết định đúng

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Giô-ha-nan dẫn đoàn dân vừa được giải cứu đi qua Ai Cập? Ông đến với Tiên tri Giê-rê-mi với mục đích gì? Làm thế nào để bạn luôn có quyết định đúng?


Dưới sự hướng dẫn của ông Giô-ha-nan, những người dân vừa được giải cứu khỏi tay ông Ích-ma-ên quyết định sang Ai Cập thay vì trở về Mích-ba (câu 16). Vì sao thế? Vì họ lo sợ người Canh-đê sẽ nổi giận khi nghe tin Tổng trấn Giê-đa-lia, là người họ bổ nhiệm, đã bị ông Ích-ma-ên sát hại. Đoàn người khởi sự đi và dừng tại trạm Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường đi đến Ai Cập. Bấy giờ cả đoàn người từ tướng đến dân, từ già đến trẻ đã tìm đến Tiên tri Giê-rê-mi, với lời thỉnh cầu nhà tiên tri hãy cầu xin với Đức Giê-hô-va rằng, “Xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm!” (câu 3).


Chúa cho Tiên tri Giê-rê-mi thấy rõ sự giả dối trong ông Giô-ha-nan và đoàn dân (Giê-rê-mi 42:20). Dù lúc ấy người Ít-ra-ên đã nhận biết thực trạng của mình “chúng tôi trước vốn đông người, nay còn lại rất ít” (câu 2), và họ biết rằng chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể chỉ cho họ con đường phải theo và mọi sự phải làm (câu 3). Tuy nhiên chính họ đã quyết định không trở về Mích-ba, không ở lại trong nước để chịu sự cai trị của người Canh-đê mà chạy sang Ai Cập. Có thể nói ông Giô-ha-nan đã có quyết định đúng đắn trong việc lãnh đạo đoàn quân giải cứu những người phu tù bị ông Ích-ma-ên bắt đi, nhưng ông lại có quyết định sai lầm trong việc dẫn đoàn người sang Ai Cập thay vì trở lại Mích-ba theo như điều Đức Giê-hô-va đã truyền và như Tổng trấn Giê-đa-lia khi vừa giữ chức vụ đã khích lệ dân chúng. Ông Giô-ha-nan làm theo ý mình cho là phải, nhưng ông cũng muốn Chúa phải ủng hộ cho quyết định của ông!


Từ khi phạm tội, con người đã “thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) nên chúng ta không thể nào có quyết định đúng trong cuộc sống. Trong thực tế, rất nhiều lần chúng ta giống như ông Giô-ha-nan, cũng cầu xin Chúa hướng dẫn nhưng lại muốn Chúa ủng hộ kế hoạch mình đã vạch sẵn! Tự quyết định phương thức làm ăn, kinh doanh; tự chọn người yêu theo ý mình… rồi sau đó mới cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những gì mình đã quyết định! Chúa không phải là “cây đèn thần” cho chúng ta sai khiến. Để có quyết định đúng và bước đi trong đường ngay lẽ phải, chỉ có một cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không hiểu hết con đường Chúa dẫn chúng ta đi, nhưng hãy luôn vững tin Đấng Toàn Năng, Khôn Ngoan luôn ban điều tốt nhất cho con cái Ngài.


Bạn có sẵn sàng vâng theo sự hướng dẫn của Chúa không?


Lạy Đấng Toàn Năng! Xin cho con thấy con bất toàn, thiếu sáng suốt để con hết lòng cầu xin sự hướng dẫn của Chúa và sẵn lòng vâng phục ý Chúa với lòng tin cậy hoàn toàn.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page