top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-22 Ngài là đồn lũy tôi


 Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi, và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn! Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng Ngài, và nói rằng: Tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả dối, là sự hư không, và vật chẳng có ích gì” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Các dân tộc trên thế giới sẽ nhận hưởng điều gì từ việc thờ thần của họ? Tiên tri Giê-rê-mi đã dùng từ ngữ nào để miêu tả Đức Giê-hô-va mà ông đang thờ phượng? Bạn đã từng kinh nghiệm điều nào trong những điều Tiên tri Giê-rê-mi mô tả?


Trái ngược hoàn toàn với những điều Dân Ngoại nhận được từ sự thờ phượng tà thần của họ, đó là sự giả dối, hư không và chẳng có ích gì, nơi đây lời mô tả của Tiên tri Giê-rê-mi về Đức Giê-hô-va ông đang thờ phượng thật kỳ diệu và phước hạnh: “Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi, và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn.” Ông không mô tả Đức Giê-hô-va như một lời giới thiệu về Ngài, nhưng ông nhấn mạnh những điều chính đời sống của ông đã kinh nghiệm khi theo Ngài. Tiên tri Giê-rê-mi đã từng trải qua những tháng ngày nản lòng, đuối sức, ông than vãn cho thân phận của mình, nhưng chính Đức Giê-hô-va đã trở nên sức mạnh cho ông. Chúa đã bổ sức để ông tiếp tục hoàn thành trách nhiệm Ngài giao phó (Giê-rê-mi 15:10-11). Hay trong hoàn cảnh bị kẻ thù săn hại mạng sống khiến ông lo lắng, sợ hãi thì lời phán từ chính Đức Giê-hô-va dành cho ông cam kết không bao giờ để kẻ thù thắng được ông vì chính Ngài là thành lũy, là nơi bảo vệ ông. Trong cơn khó khăn, hoạn nạn ông đã chạy đến với Ngài để có được nơi ẩn náu như Lời Ngài đã phán hứa (Giê-rê-mi 15:20-21). Ở trong Đức Giê-hô-va, Tiên tri Giê-rê-mi đã tìm được sự bảo vệ, một sự an toàn tuyệt đối. Vì thế, ông không chỉ nói rằng Ngài là sức mạnh, là đồn lũy, là nơi ẩn náu, nhưng ông nói Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, là đồn lũy của tôi và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày gian truân.


“Sức mạnh,” “đồn lũy,” và “nơi ẩn náu” là những từ ngữ mô tả về sự đáng tin cậy của Đức Giê-hô-va, cũng như quyền năng bảo vệ của Ngài đã bày tỏ trên những người tin kính, trông cậy nơi Ngài. Sự trông cậy vào thần tượng hư không của Dân Ngoại hoàn toàn không đem đến cho họ sự bảo vệ và giải cứu. Tuy nhiên, điều đáng buồn là con người vẫn có xu hướng tìm những điều trông thấy, đeo đuổi những giá trị chóng qua khi họ đặt lòng trông cậy và phó sự an toàn của bản thân vào thần tượng hư không, tiền bạc, quyền thế… Chúng ta hãy đến với Đức Giê-hô-va là sức mạnh của mình trong những lần cảm thấy mệt mỏi, đuối sức, muốn buông xuôi tất cả công tác phục vụ Nhà Chúa. Hoặc những lúc chúng tacảm thấy lo sợ bất an, hãy đến nương nơi Đức Giê-hô-va để được sự bảo vệ từ chính Ngài.


Đức Giê-hô-va là gì trong đời sống bạn?


Kính lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là sức lực của con, là đồn lũy của con và là nơi ẩn náu của con trong những ngày khó khăn. Xin giúp con luôn biết nương nhờ nơi chính Chúa để nhận được quyền năng bảo vệ của Ngài cho đời sống con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


51 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page