top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-24 Con đường sự sống


 

Nghe Audio


Câu gốc: "Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, để tránh khỏi Âm Phủ ở dưới thấp" (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Muốn đạt đến đích sự sống, Vua Sa-lô-môn khuyên con áp dụng những phương cách khôn ngoan nào? Đích đến của Cơ Đốc nhân trên linh trình theo Chúa là gì? Những tội lỗi nào đang ngăn cản bạn trên con đường theo Chúa?


Có bao giờ bạn lạc đường vì hệ thống định vị của bản đồ chỉ sai hay bạn nhập thông tin sai chưa? Bạn có thể phải chạy những quãng đường rất xa, tốn nhiều công sức, thời gian, nhưng cuối cùng điểm đến lại là một vùng đầm lầy không lối thoát. Trên phương diện tâm linh cũng vậy, mọi người đều muốn "con đường sự sống," muốn lên thiên đàng, nhưng quá nhiều người chọn đi theo con đường sai lạc dẫn đến sự chết, sa vào "Âm Phủ ở dưới thấp."


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Vua Sa-lô-môn lưu ý con cẩn thận trên linh trình đang đi. Muốn đạt đến đích sự sống, con cần phải áp dụng những phương cách khôn ngoan. Thứ nhất, phải cẩn thận, siêng năng. Vua so sánh "đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai" (câu 19). Cụm từ "Kẻ biếng nhác" ngụ ý người không chú tâm, không có trách nhiệm trong công việc, và cũng sai trật về mặt đạo đức. Hàng rào gai sẽ làm người khốn khổ vừa khó đi vừa không thể đi nhanh. Ngược lại, khi con sống ngay thẳng, đường con đi sẽ bằng phẳng và dễ dàng. Thứ hai, con phải cẩn trọng xem xét mình có đi đúng đường hay không. Khi còn nhỏ, cần nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, khi lớn lên con phải biết học hỏi từ những người cố vấn giỏi. Sự khôn ngoan của con luôn có giới hạn nên có lúc cần phải nghe lời chỉ dạy để "sửa đường mình ngay thẳng rồi đi" (câu 21). Nếu biết đã lạc đường, phải từ bỏ đường sai và trở lại đường đúng. Sự khôn ngoan sẽ giúp con đi trên con đường cách thoải mái và hiệu quả. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, con phải biết đích đến. Con đường người khôn ngoan sẽ dẫn đến "sự sống," tránh khỏi những "Âm Phủ" nơi có hình phạt, khóc lóc và nghiến răng.


Không phải đường nào cũng đến cùng một đích. Chẳng phải đạo nào cũng dẫn con người đến sự sống đời đời. Tôn giáo, triết lý có thể giúp cho con người sống tốt hơn nhưng không thể đưa con người đến sự sống đời đời. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đã phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Sự sống đời đời là đích đến của Cơ Đốc nhân. Trên linh trình theo Chúa, chúng ta cần dẹp bỏ những "hàng rào gai" tội lỗi, ăn năn quay về con đường của Chúa khi sai đường. Phải siêng năng, hết lòng bươn đến đích như Sứ đồ Phao-lô: "Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 3:14).


Bạn có đang đi đúng đường của Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã nhắc con phải nhận rõ mục đích con đang theo đuổi. Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở con biết chuyên tâm bươn đến mục đích để nhận được sự sống đời đời.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page