top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-24 Mục đích của sự ban cho

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành… Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (câu 8, 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời ban cho mọi thứ ơn đầy dẫy để làm gì? Công việc cứu giúp người nghèo được ông ví như người gieo giống ở điểm nào? Kết quả của lòng rộng rãi trong việc tương trợ là gì? Bạn được thôi thúc để làm việc nhân đức nào?


Khi dạy về nguyên tắc dâng hiến, Sứ đồ Phao-lô không đơn thuần trình bày ở chỗ gieo nhiều sẽ gặt nhiều, mà còn ở vấn đề chúng ta dâng hiến với tinh thần và thái độ ra sao (câu 1-7). Ông tiếp tục khích lệ con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng Đức Chúa Trời là nguồn mọi sự giàu có, dư dật khiến cho người thuộc về Ngài không những “…hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (câu 8).


Sứ đồ Phao-lô ví sánh công việc từ thiện cứu giúp người nghèo như một người gieo giống. Hạt giống gieo ra là nhỏ nhưng đến thời điểm sẽ sinh sôi nảy nở ra nhiều (câu 10), nếu hạt giống không gieo ra thì mãi mãi cũng chỉ là hạt giống bé nhỏ mà thôi. Cũng vậy, ích lợi của việc tương trợ này rất lớn, trước nhất là “đỡ ngặt cho các thánh đồ,” tiếp theo là những tín hữu nhận được sự giúp đỡ “…biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12-13). Những tín hữu Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã từng biết lòng vâng phục tiếp nhận Phúc Âm của các tín hữu Cô-rinh-tô, giờ đây họ còn được biết thêm anh em tín hữu nơi này có lòng rộng rãi trong công việc cứu giúp. Từ đó, họ càng thêm lòng yêu quý, cầu nguyện cho những tín hữu ngoại bang ở Cô-rinh-tô, tạo nên tình thông công giữa cộng đồng anh chị em cùng đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quả thật, sự ban cho của Chúa không xiết kể, từ vật chất đến tâm linh. Tạ ơn Đức Chúa Trời vô cùng (câu 15).


Nếu Đức Chúa Trời không ban cho thì chúng ta sẽ không bao giờ có. Cơ Đốc nhân cần nhận biết tất cả những gì chúng ta có chính là sự chuẩn bị của Chúa để chúng ta không chỉ được đầy đủ mọi sự cần dùng hằng ngày nhưng còn để dự phần vào việc lành. Vì vậy khi đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu và đi theo lẽ thật, cuộc đời chúng ta sẽ được nảy nở ra “thêm nhiều trái của sự công bình,” sẵn sàng cho mọi việc lành Đức Chúa Trời sai phái. Khi mọi việc lành nhân đức của chúng ta phát xuất từ lòng biết ơn Chúa và lòng yêu mến anh chị em, chúng ta sẽ gặt hái được lòng quý mến và Danh Đức Chúa Trời được vinh quang.


Điều gì ngăn trở bạn thể hiện tinh thần cứu giúp rời rộng?


Tạ ơn Chúa vì sự ban cho dư dật cùng mục đích tốt lành Ngài ban. Xin cho con sẵn lòng dự phần trong công tác rao truyền Tin Lành và sống yêu thương qua hành động cứu giúp. Nguyện Danh Chúa được vinh quang qua đời sống con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page