top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-24 Trung tín giữ những điều truyền dạy


 Câu gốc: “Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khen các tín hữu Cô-rinh-tô về những điều gì? Từ “trung tín” mang ý nghĩa gì? Phần thưởng Chúa hứa cho người trung tín là gì? Bạn đang trung tín giữ mọi điều Chúa truyền dạy thế nào?


Trong bối cảnh xung đột giữa hai nền văn hóa Do Thái và Hy Lạp về việc phụ nữ có nên trùm đầu hay không trùm đầu khi thờ phượng, trước khi nêu lên quan điểm của mình, đặc biệt trong câu 2, Sứ đồ Phao-lô khen ngợi các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã nhớ đến ông và trung tín gìn giữ những điều ông đã truyền dạy cho họ. Từ “trung tín” chỉ về một người trung thành, đáng tin cậy, giữ lời hứa hay một điều gì đó không hề thay đổi. Ông khen họ vì không chỉ giữ gìn điều ông truyền dạy, nhưng họ còn bền đỗ giữ gìn những điều ấy, không lìa bỏ dù bất cứ hoàn cảnh nào. Đây cũng là lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô với các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca:“Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).


Trung tín là đức tính không chỉ đòi hỏi ở những người quản trị (I Cô-rinh-tô 4:2) nhưng còn là một trong những mỹ đức của trái Thánh Linh mà mỗi Cơ Đốc nhân cần phải sản sinh trong cuộc sống (Ga-la-ti 5:22). Hãy đầu phục Đức Thánh Linh để bông trái trung tín nảy sinh trong chúng ta. Phần thưởng Đức Chúa Trời hứa dành cho những người có lòng trung tín thật sự rất cao quý, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10), và Chúa cũng sẽ gọi những người ngay lành và trung tín đến hưởng sự vui mừng của Chúa ban (Ma-thi-ơ 25:21).


Tuy nhiên, thực tế cho thấy lòng trung tín không phải là điều dễ dàng được tìm thấy trong cộng đồng dân Chúa. Có thể chúng ta sốt sắng gìn giữ điều Đức Chúa Trời truyền dạy, siêng năng đến đền thờ, hăng hái phục vụ trong Nhà Chúa ở những giai đoạn đầu mới tham gia vì một lý do nào đó, nhưng không trung tín giữ lòng sốt sắng ấy đến cùng. Rất nhiều người có khởi đầu rất tốt nhưng không có một kết thúc tốt đẹp.


Điều Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi chúng ta là những người con trung tín gìn giữ Lời Chúa và có trách nhiệm với công việc Nhà Chúa trong mọi thời điểm cũng như trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính Chúa Giê-xu đã để lại tấm gương trung tín với Đấng đã lập Ngài (Hê-bơ-rơ 3:2), thì chúng ta cũng cần học theo gương của Chúa để trung tín giữ mọi điều đã học nơi Ngài.


Bạn có phải là người trung tín trong mọi việc, ở trong mọi hoàn cảnh hay không?


Lạy Đức Chúa Trời Thành Tín! Con muốn trở nên một đầy tớ trung tín giữ gìn ơn Ngài ban cùng mọi điều Ngài truyền dạy, xin cho con năng lực giúp con đắc thắng chính mình và hoàn cảnh để bông trái trung tín kết quả trong đời sống con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


39 views0 comments

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page