top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-25 Đấng Christ là đầu mọi người


 Câu gốc: “Dù vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô thấy những điều tốt lành nào ở tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô? Dù vậy, ông muốn nhắc họ thêm điều quan trọng nào? Thứ tự uy quyền được Sứ đồ Phao-lô chỉ ra trong phân đoạn này là gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho riêng mình?


Sứ đồ Phao-lô khen những tín hữu tại Cô-rinh-tô về hai điều: Thứ nhất, họ thường nhớ đến ông trong mọi dịp; thứ hai, họ đã lấy lòng trung tín để giữ mọi điều ông đã truyền dạy cho họ (câu 2). Sứ đồ Phao-lô đã nhận thấy những điều rất tốt lành này nơi những tín hữu


Cô-rinh-tô. Thế nhưng, cụm từ “Dù vậy” được ông sử dụng khi mở đầu câu 3 cho thấy rằng còn một điều quan trọng nữa mà ông muốn họ cần phải biết trước khi ông nêu quan điểm của ông về việc phụ nữ trùm đầu, đó là thứ tự đã được Đức Chúa Trời thiết lập trong Hội Thánh của Ngài: Đức Chúa Trời—Đấng Christ—Người nam—Người nữ.


Chữ “đầu” được Sứ đồ Phao-lô sử dụng ở đây không chỉ nói đến uy quyền, nhưng khi đọc trong toàn văn mạch những câu kế tiếp, chúng ta thấy ý nghĩa của từ này còn nói về nguồn gốc: người phụ nữ được dựng nên từ người nam, và người nam cũng là lý do cho việc xuất hiện người nữ trên đất này (câu 8). Nhưng điều quan trọng nhất các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô cần nhận biết là tất cả đều thuộc về Đấng Christ. Tại đây tấm gương của Đấng Christ được nêu lên một cách nổi bật trong thứ tự của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: dù Ngài đồng quyền, đồng đẳng, đồng vinh quang với Đức Chúa Trời, nhưng khi đang thi hành chức vụ, Ngài vẫn thuận phục uy quyền của Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn (Phi-líp 2:7-11, Giăng 14:28).


Nhận biết và giữ gìn thứ tự trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ đem đến trật tự trong tổ chức và bày tỏ tinh thần thuận phục Đức Chúa Trời, tuân thủ thứ tự uy quyền mà Ngài đã sắp đặt. Chính vì thế, đối với Sứ đồ Phao-lô, việc các tín hữu Cô-rinh-tô trung tín giữ mọi điều ông truyền dạy, cả việc họ luôn ghi nhớ đến ông cùng công khó của ông vẫn chưa đủ, nếu họ không nhận biết “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (câu 3). Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở điều này không nhằm để củng cố quyền lực của người nam trong Hội Thánh của Đấng Christ, hay bênh vực người nào là quan trọng hơn trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng hướng mọi người đến ý thức việc chính Đấng Christ là đầu của mọi người, hay nói cách khác Đấng mà mọi người cần hướng đến trong thì giờ họ thờ phượng Đức Chúa Trời, chính là Đấng Christ.


Bạn nhận được ích lợi gì khi nhận biết và tôn trọng thứ tự uy quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập?


Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa của sự hòa bình và trật tự! Tạ ơn Chúa vì sự nhắc nhở về thứ tự uy quyền trong Hội Thánh của Chúa để giúp con tôn trọng, gìn giữ nhằm góp phần giữ gìn trật tự trong Hội Thánh.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


39 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page