top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-25 Kìm giữ môi miệng, nói lời tốt lành


 

Câu gốc: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn tiếp tục dạy con về kết quả lời nói của người công bình và người gian ác ra sao? Trong thư Ê-phê-sô 4:24-30 Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về tầm quan trọng của lời nói? Bạn cần lưu ý thế nào về lời nói để đem lại ích lợi cho người nghe và làm sáng Danh Chúa?


Vua Sa-lô-môn so sánh kết quả lời nói của người công bình và người gian ác để tiếp tục dạy con cái phải bày tỏ đời sống công bình qua lời nói. Ông dạy người công bình phải luôn nói những lời bày tỏ sự tri thức để qua lời nói có thể giúp giải cứu người nghe ra khỏi tai họa, đồng thời phải nói những lời lành để đem đến sự cao trọng, phước hạnh cho cộng đồng, và cũng bảo vệ người thân của họ. Ngược lại, những người gian ác đã dùng lời nói làm hại người lân cận (câu 9), làm suy sụp cả cộng đồng (câu 11), và họ cũng thường ngồi lê đôi mách “thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo” làm hại người thân, bạn bè. Cụm từ “người khôn sáng làm thinh” trong câu 12 nhắc nhở người khôn ngoan biết cầm giữ lưỡi của mình, trước khi nói cần phải cân nhắc kỹ lưỡng (Châm-ngôn 10:19). Dù những điều nói ra của mình không sai hay có mục đích tốt, nhưng nếu nói không đúng lúc, không tế nhị, không đúng cách, đúng chỗ cũng sẽ có thể làm hại cho người nghe. Có những việc riêng tư của người thân cần phải giữ kín thì phải tôn trọng, không được nói ra. Bên cạnh đó, dù người nói chuyện với mình có trình độ, địa vị hay tuổi tác thấp hơn, cũng đừng vì thế mà “khinh dể” lời nói của họ.


Trong thư Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, khi nói về cuộc sống mới trong Đấng Christ, ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời nói. Ông viết: “Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau” (Ê-phê-sô 4:25). “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Khi chúng ta không kìm giữ lời nói, nói những lời giả dối, lời dữ, chúng ta không những làm hại, làm buồn người thân, nhưng những lời nói ấy cũng đã là “làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30). Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn cẩn trọng trong lời nói của mình, nhờ Lời Chúa soi sáng để biết khi nào nên nói, biết điều gì phải giữ kín, và khi nói phải nói những lời công chính đem lại ích lợi cho người nghe, cho tập thể và quan trọng nhất là cũng làm sáng Danh Chúa qua lời nói của mình.


Bạn cầu xin Chúa giúp bạn thay đổi điều gì để lời nói của bạn hữu ích cho người nghe?


Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì đã bao lần con nói những lời giả dối, những lời gây tổn thương người khác. Xin dạy con biết mau nghe, chậm nói, và nói những lời đem lại ích lợi cho người nghe. Nguyện lời nói con luôn làm sáng Danh Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page