top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-26 Đem dân chúng trở về cùng Chúa


 

Câu gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu 4 cho biết Vua Giô-sa-phát ở đâu? Sau đó, vua đi đâu và làm gì? Noi gương Vua Giô-sa-phát, bạn làm gì để đem nhiều người trở lại cùng Chúa?


Sau khi được Chúa cứu thoát chết và trở về, Vua Giô-sa-phát “rắp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời” và “ở tại Giê-ru-sa-lem” chứ không đến Sa-ma-ri để làm theo những gì đồng minh của vua đòi hỏi và dụ dỗ nữa (II Sử-ký 18). Vua ở tại nơi vua phải ở, trở về với bổn phận vua phải làm. Đứa con không nghe lời cha, giao du với bạn bè xấu bên ngoài, giờ đã ngoan ngoãn ở trong nhà cha để phục vụ và vâng lời cha mình. Sau đó, vua lại đi ra khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng lần này là đi thăm dân khắp từ miền Nam cho đến miền Bắc để đem dân “trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.” Những lời quở trách của Chúa qua đấng Tiên kiến Giê-hu đã chạm đến lòng của vua. Vua hiểu và kinh nghiệm nhiều hơn về ân sủng, tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa. Vua biết mình không xứng đáng nhưng Chúa đã tha thứ cho vua, cứu vua thoát chết, cho vua trở về nhà bình an. Giờ đây với tất cả lòng biết ơn, vua muốn làm hết sức mình để đem cả dân chúng trở về thờ phượng Đức Chúa Trời, là Đấng họ phải thờ lạy thay vì thờ lạy những thần tượng ngoại bang.


Kinh Thánh không cho biết Vua Giô-sa-phát thực hiện cách nào để đem dân chúng trở về với Chúa, chỉ biết vua đích thân đi chứ không sai người khác đi dạy dỗ như lần trước (II Sử-ký 17:7). Điều đó cho thấy vua rất xem trọng việc đem người khác trở lại cùng Chúa. Vua đã từ bỏ sự an nhàn của mình để đi khắp cả xứ phục vụ Đức Giê-hô-va.


Chúa Giê-xu đã hy sinh tất cả vì chúng ta. Ngài từ bỏ ngôi cao của Ngài trên thiên đàng để đến thế gian chịu khổ, thậm chí chịu chết cách rất đau đớn trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Chúng ta cũng phải có tâm tình giống Vua Giô-sa-phát, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Chúa sai phái, chấp nhận hy sinh để rao báo tình yêu thương của Chúa, đem nhiều người trở về thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chính họ và cả vũ trụ này thay vì thờ phượng loài thọ tạo. Những điều tốt đẹp Vua Giô-sa-phát đã làm cho Chúa xưa kia đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ thì những gì chúng ta làm hôm nay để đem người khác đến với Chúa cũng sẽ được Ngài ghi nhớ và ban thưởng (Ma-thi-ơ 16:27; I Cô-rinh-tô 15:58).


Bạn có sẵn sàng từ bỏ sĩ diện, sự an nhàn, thậm chí sự sống của mình để đưa người khác trở lại với Chúa không?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh đổ máu trên cây thập tự để cứu con. Xin cho con sẵn sàng ra đi rao báo Phúc Âm đem nhiều người trở lại với Chúa bằng tất cả tấm lòng biết ơn Chúa và yêu thương những linh hồn hư mất.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page