top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-26 Con đường khôn ngoan, con đường sự sống


 Câu gốc: “Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn” (câu 20-21).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về sự khôn ngoan như thế nào trong chương 2? Những người nổi tiếng và giàu có được sự khôn ngoan của Chúa ban sẽ đem lại ích lợi thế nào cho công việc Chúa? Trong đời sống bạn, điều gì là quan trọng nhất và bạn đầu tư vào điều đó cụ thể ra sao?


Xuyên suốt chương 2, Vua Sa-lô-môn dạy cho con yêu dấu của ông và cho chúng ta ích lợi lớn nhất của sự khôn ngoan là đưa con người đến sự sống đời đời. Ông dùng thì điều kiện qua những từ “nếu.” Nếu vâng theo lời ông, nếu tìm cầu, nếu vâng giữ sự khôn ngoan (câu 1-4), thì sẽ nhận được sự khôn ngoan, hiểu biết sự công bình, chánh trực, đường ngay, lẽ phải, và kết quả là linh hồn được vui thích, khoan khoái (câu 9-10). Để kết luận cho phân đoạn dạy về ích lợi của sự khôn ngoan, ông dạy cho con dân Chúa rằng, sự khôn ngoan sẽ giúp con người đi trên con đường người lương thiện, và gìn giữ bước chân noi theo các lối người công chính, sống ngay thẳng, trọn vẹn. Sự khôn ngoan sẽ hướng dẫn con người đến sự sống đời đời. Ngược lại, người sống thiếu khôn ngoan sẽ bị hủy diệt (câu 20-22).


Qua những lời dạy của Vua Sa-lô-môn trong chương 2, chúng ta thấy sự khôn ngoan có rất nhiều lợi ích. Chính nhờ sự khôn ngoan Chúa ban, Vua Sa-lô-môn đã trở nên vị vua đầy “sự giàu có và sự vinh hiển” (I Các Vua 3:13). Ngày nay, thật đáng tự hào khi trong vòng con dân Chúa có những người lãnh đạo khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Chúa. Thật vui mừng khi có những người có danh tiếng biết dùng đời sống mình ca ngợi Chúa, làm vinh quang Danh Ngài. Thật đáng quý khi trong anh chị em chúng ta có những người Chúa cho có sự khôn ngoan trong kinh doanh để trở nên giàu có, và dùng tiền bạc Chúa ban để dâng hiến góp phần xây dựng cơ sở Nhà Chúa, giúp đỡ tài chánh để phát triển công tác truyền giáo, hay chia sẻ lương thực cho người nghèo khó v.v…


Chúa Giê-xu phán rằng: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Sự khôn ngoan đem lại cho con người nhiều lợi ích, nhưng ích lợi quan trọng nhất là đem con người đến chỗ biết kính sợ Chúa, biết đầu tư cho cõi vĩnh hằng để nhận được sự sống đời đời. Cầu xin Chúa Thánh Linh giữ gìn mỗi chúng ta để ai nấy biết sống khôn ngoan, tránh xa tội lỗi, đi trên con đường công chính của Chúa, để nhận được sự sống đời đời.


Bạn có luôn cầu nguyện xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để đi trên con đường sự sống chưa?


Tạ ơn Chúa cho con học hiểu về ích lợi của sự khôn ngoan Chúa ban. Xin cho con không chạy theo khôn ngoan của thế gian nhưng luôn bám chặt vào Chúa và Lời Chúa để biết đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn con tránh xa sự cám dỗ, hướng con đến sự sống đời đời.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page