top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-26 Hãy vững lòng bền chí

Updated: Apr 27, 2021


 

Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con; Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của Đức Giê-hô-va được xong” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít trao cho ông Sa-lô-môn những gì? Các kiểu mẫu này do đâu mà có? Vua Đa-vít khích lệ ông Sa-lô-môn điều gì? Vì sao? Lời khích lệ của Vua Đa-vít giúp bạn điều gì trong sự phục vụ Chúa?


Ông Sa-lô-môn còn rất trẻ và sắp lên làm vua, lại được Chúa chọn để xây dựng một đền thờ nguy nga “dùng làm nơi thánh của Ngài” (câu 10). Đây là một đặc ân lớn cho ông Sa-lô-môn nhưng đồng thời cũng là một thách thức rất lớn khiến chàng thanh niên ở độ tuổi đôi mươi này cảm thấy lo sợ. Vua Đa-vít, cha của ông, một vị vua danh tiếng lẫy lừng, dày dạn kinh nghiệm, lại sắp qua đời. Ông chuẩn bị gánh vác trách nhiệm lớn lao mà không có cha ở bên cạnh để giúp đỡ, và quan trọng nhất là phải hoàn thành việc xây dựng Đền thờ.


Bấy giờ, Vua Đa-vít trao cho ông Sa-lô-môn bản vẽ chi tiết đền thờ, hành lang, các phòng bên ngoài, kho đền thờ và kho chứa các vật thánh. Đó là các kiểu mẫu được Chúa Thánh Linh cho vua biết (câu 12). Vua cũng ban huấn thị về việc phân công các thầy tế lễ và người Lê-vi, về các công việc của đền thờ và về tất cả vật dụng trong đền thờ, được mô tả rất chi tiết số lượng vàng, bạc cho các vật dụng dùng trong mỗi công việc v.v… Tất cả đều do tay Chúa chép ra để chỉ dẫn cho Vua Đa-vít.


Hãy thử tưởng tượng trong hoàn cảnh của ông Sa-lô-môn lúc bấy giờ, có lẽ ông vô cùng lo sợ trước trách nhiệm quá lớn lao, nhất là phải làm chính xác từng chi tiết theo bản vẽ của vua cha đã được Chúa soi sáng. Biết được sự lo lắng của con mình, Vua Đa-vít khuyên con trai hãy vững lòng, bền chí mà làm công việc đã được giao, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn “ở cùng con.” Vua cho biết “Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con… cho đến chừng các công việc …được xong.”


Khi đứng trước một trách nhiệm lớn lao trong công việc Chúa hoặc khi phải đối diện với một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng thường dễ quên đi sự hiện diện của Chúa, quên rằng Ngài luôn ở cùng, chẳng hề lìa khỏi chúng ta và cảm thấy lo lắng bất an. Xin hãy lắng nghe lời khuyên của Vua Đa-vít, một người đã kinh nghiệm được sự yêu thương, quyền năng của Đấng rất đỗi thân thương mà ông gọi là “Đức Chúa Trời của cha” (câu 20), để chúng ta cứ vững lòng, bền chí, tiếp tục trung tín trong công việc được giao hoặc khi phải đối diện với những thách thức, khó khăn của đời này.


Khi đối diện với thách thức, khó khăn, bạn có tin rằng Đức Chúa Trời “của mình” vẫn luôn ở cùng mình cho đến chừng công việc được xong, khó khăn qua đi không?


Lạy Chúa, xin cho con đừng nhìn vào những thách thức, khó khăn nhưng trong mọi hoàn cảnh cứ thấy Chúa luôn ở cùng con để con vững bước theo Ngài và phục vụ Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page