top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-27 Đừng chinh chiến với anh em mình


 

Câu gốc: "Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình" (I Giăng 3:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Đáp lại sự ly khai của các chi phái miền bắc, Vua Rô-bô-am làm gì? Chúa muốn ông làm gì? Vì sao? Ông được gì khi vâng lời Chúa? Bạn cần làm gì để vâng lời Chúa tha thứ cho anh chị em mình trong Chúa?


Để đáp lại sự ly khai của các chi phái phía bắc, Vua Rô-bô-am liền triệu tập nhà Giu-đa và Bên-gia-min để chiếm lại vương quốc của mình. Tuy nhiên, Lời của Đức Chúa Trời đã phán cùng Tiên tri Sê-ma-gia khuyên vua không nên đi đánh nhau "với anh em mình." Sau những việc đáng tiếc xảy ra do thiếu khôn ngoan, không tìm cầu ý Chúa của Vua Rô-bô-am, giờ đây ta thấy một thái độ ngược lại, vua và cả đoàn quân đã vâng lời Chúa, "trở về, không đi đánh Giê-rô-bô-am."

Để vâng Lời Chúa, Vua Rô-bô-am phải dẹp bỏ cái tôi, sự tức giận, nóng lòng muốn lấy lại những gì thuộc về mình, bỏ luôn công sức tuyển mộ mười tám vạn quân, để "nghe theo Lời của Đức Giê-hô-va." Điều này thật sự rất khó nhưng khi vâng lời Chúa thì sau đó, ông được Chúa ban phước trong nhiều phương diện: xây dựng các thành trì kiên cố làm đồn lũy vững chắc, đất nước cường thịnh, và con cái đông đúc.


Chúa Giê-xu dạy "hãy yêu kẻ lân cận như mình" (Ma-thi-ơ 22:39). Người lân cận là những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này dù quen hay lạ cũng phải yêu thương như yêu chính mình huống hồ những người được xem là "anh em mình." Ngày nay, chúng ta không nghĩ mình có thể phạm tội giết người, thế nhưng lắm lúc chúng ta phạm tội giết "anh em mình" mà không ý thức. Đó là khi để lòng giận ghét "anh em mình" vì Lời Chúa dạy "Ai ghét anh em mình là kẻ giết người" (I Giăng 3:15a). "Anh em mình" ở đây là những anh chị em trong cùng một đại gia đình đức tin mà Đức Chúa Trời là Cha chung chứ không chỉ là anh chị em ruột thịt. Sự thù ghét ở trong lòng đối với "anh em mình" sớm muộn gì cũng sẽ thể hiện ra hành động hoặc lời nói làm tổn hại đến "anh em mình." Tội giết người đầu tiên trên thế giới là từ "anh em" trong cùng một gia đình với nhau, chính vì nuôi sự ghen ghét ở trong lòng đã khiến cho ông Ca-in đi đến hành động giết chết em mình và bị rủa sả đến suốt đời (Sáng Thế Ký 4:1-16).


Sứ đồ Phao-lô đã dạy về tình yêu thương, "Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, …Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự,…, nín chịu mọi sự" (I Cô-rinh-tô 13:4-7). Khi vâng lời Chúa để sống yêu thương thì trong lòng của chúng ta sẽ không còn chỗ cho sự thù ghét để đi đến chỗ hãm hại hay làm tổn thương nhau mà chúng ta sẽ nhịn nhục, dung thứ, nín chịu lẫn nhau.


Bạn có đang giận, ghét ai trong "anh em mình" không?


Lạy Chúa, dù trong cuộc sống không thể tránh những bất đồng, xích mích, nhưng xin Chúa cho con biết vâng lời Ngài để yêu thương, tha thứ, nhịn chịu mọi sự hầu nhận được những ơn phước Chúa dành cho đời sống biết vâng lời Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page