top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-27 Nhận biết mình không xứng đáng


 Câu gốc: “Vua Đa-vít vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va, mà thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! tôi là ai và nhà tôi là gì, mà Chúa đem tôi đến đây?” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị Chúa từ chối không cho xây dựng đền thờ thì Vua Đa-vít làm gì? Ông nhận mình là người ra sao? Ông xưng mình là gì? Khi điều bạn cầu xin hoặc muốn làm cho Chúa nhưng không được Ngài chấp thuận, mở đường thì bạn có thái độ ra sao với Chúa?


Sau khi nghe những lời phán của Đức Chúa Trời qua Tiên tri Na-than, Vua Đa-vít đã đến ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va (có lẽ ông đến trước Hòm Giao Ước) mà cầu nguyện với Chúa và thưa rằng con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đã cho con được như thế này. Ông biết những điều tốt đẹp ông có được trong hiện tại không phải do tài năng của mình nhưng tất cả đều do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không những vậy, Ngài còn hứa ban cho gia đình của ông một tương lai vững bền mãi mãi. Vua Đa-vít không cảm thấy mình bị Chúa từ chối không cho xây đền thờ là điều xấu hổ hoặc bị Chúa coi thường, bỏ rơi. Nhưng ông thấy mình thật đã được Chúa xem trọng và được Ngài ban cho vinh dự lớn lao đến nỗi ông không còn biết nói gì được nữa (câu 18). Ông nhận mình chỉ là đầy tớ nhỏ mọn của Ngài, Ngài mới thật sự là Chủ nhân, có toàn quyền quyết định mọi sự, chính Ngài “đã theo ý lòng mình” mà làm các việc lớn lao cho ông (câu 19).


Dù rất muốn được xây đền thờ cho Đức Chúa Trời nhưng khi bị Ngài từ chối, Vua Đa-vít vẫn không bày tỏ thái độ bất mãn hoặc tiêu cực. Ông đã đến với Chúa để cầu nguyện, thể hiện tinh thần hạ mình, khiêm nhường, nhận biết mình không xứng đáng, nhận biết mọi sự mình có được, làm được đều nhờ Chúa ban cho và ông sẵn sàng thuận phục chương trình của Ngài trên đời sống của mình. Đó là bí quyết để ông vui vẻ thuận phục Đức Chúa Trời khi Ngài chối từ điều lòng ông ước ao.


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng phải học theo gương của Vua Đa-vít khi bị Chúa từ chối một điều nào đó dù biết rằng điều mà mình xin Chúa, ước ao được làm cho Chúa là điều rất tốt đẹp, rất cần thiết và nghĩ rằng mình là người thích hợp, xứng đáng để thực hiện điều này. Chỉ khi có sự khiêm nhường đủ thì lúc bị Chúa từ chối, chúng ta sẽ không thất vọng nhưng có thể đến với Chúa, thể hiện lòng biết ơn vì những gì tốt đẹp Ngài đã ban cho mình,và tin rằng ngay cả sự chối từ của Chúa cũng đem lại điều tốt nhất cho chúng ta. Cần nhận biết và thuận phục quyền tể trị của Chúa, nhận biết mình không xứng đáng và biết rằng ngoài Ngài ra, chúng ta không thể làm được gì, thì chúng ta sẽ sẵn sàng vâng phục ý Chúa để tiếp tục hết lòng phục vụ Ngài trong những gì Chúa đặt để.


Bạn có sẵn sàng vâng phục Chúa khi Ngài từ chối điều lòng bạn đang ước ao không?


Lạy Chúa, xin cho con hạ mình và vâng phục Chúa ngay cả khi điều con cầu xin nhưng không được đáp lời, và biết rằng ngoài Ngài ra con chẳng làm được gì.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


29 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page