top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-28 Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Hậu quả của những việc làm tội lỗi là gì? Nhờ đâu con dân Chúa được làm nô lệ cho sự công chính? Làm thế nào để bạn có thể đi trọn con đường công chính, ngay thẳng của Chúa?


Châm-ngôn 21:16-18 dạy rằng, người ác sẽ phải nhận lấy hậu quả nghiệt ngã từ công việc tay mình làm. Thay vì đi trên con đường khôn sáng, ngay thẳng của Chúa, người lìa bỏ khỏi đường tri thức đã chọn con đường riêng tội lỗi. Hậu quả của sự lầm đường lạc lối là họ phải ở “với hội kẻ chết,” chịu cùng số phận với người ác (câu 16). Một số người thay vì hướng tới mục đích học hỏi sự công chính của Chúa, tìm niềm vui nơi luật pháp của Ngài để làm theo, thì họ lại đam mê lạc thú trần gian, đắm chìm trong sự vui chơi, rượu chè xa xỉ. Một khi qua cơn say, những nan đề càng thêm tồi tệ, sự nghèo khó càng gia tăng, đời sống ngày thêm tăm tối (câu 17). Người ác cuối cùng cũng phải đền tội, những điều gian ác, bất công họ đã làm để gài bẫy hại người công bình thì chính họ mắc bẫy. Họ tìm mọi cách đưa người công bình vào chỗ chết thì giờ đây chính họ phải đền tội thế cho người ngay thẳng. Câu 18 nhắc lại lời Vua Sa-lô-môn đã dạy: “Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn; rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người” (Châm-ngôn 11:8). Người ác phải gánh lấy sự chết chính họ đã gây ra cho người công chính. Còn người công chính, Chúa sẽ giải cứu khỏi tai họa.


Trong thư Rô-ma 6:15-23, Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tránh xa con đường tội lỗi, đừng làm nô lệ tội lỗi nữa vì sự cuối cùng của những điều ác là sự chết. Con dân Chúa cần nhận biết tình yêu và ân sủng của Chúa đã cứu mình để không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Giờ đây chúng ta đã trở thành nô lệ cho sự công chính nên hãy hết lòng nhờ cậy Chúa sống công chính, thánh khiết. Trong Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi, được thánh hóa và cuối cùng là được sự sống đời đời.


Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết ăn năn ngay khi được Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Nhờ cậy Chúa an ủi, khích lệ để đi trọn con đường của Chúa, và luôn nhớ rằng: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Đừng đắm chìm trong lạc thú thế gian nhưng hãy đi theo con đường khôn sáng, ngay thẳng của Chúa, chúng ta sẽ hưởng được sự bình an, vui thỏa trong đời này, và sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng.


Có điều gian ác nào, có những thú vui trần gian nào làm bạn xao nhãng trên bước đường theo Chúa không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho những tư tưởng, việc làm tội lỗi của con. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con đi đúng và đi trọn con đường của Chúa. Xin cho con luôn hướng đến sự sống đời đời hơn là lạc thú trần gian.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page