top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-29 Của lễ dâng Chúa mỗi ngày


 

Câu gốc: "Đây là điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ. Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy" (câu 38).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời chỉ dẫn ông Môi-se nghi lễ thờ phượng Chúa hằng ngày như thế nào? Các của dâng mỗi ngày có ý nghĩa gì? Có những lời hứa nào dành cho dân Chúa? Bài học này liên hệ gì đến đời sống thờ phượng Chúa của bạn?


Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho ông Môi-se rất chi tiết về nghi thức thờ phượng Chúa. Cứ mỗi sáng sớm và mỗi chiều tối, các thầy tế lễ sẽ đến hội mạc dâng lên Chúa một của lễ thiêu bao gồm một con chiên đực một tuổi, một của lễ chay bao gồm một phần mười ê-pha bột mì mịn (1 ê-pha khoảng 22 lít) nhồi với một phần tư hin dầu ép (1 hin khoảng 3,8 lít), và một lễ quán là một phần tư hin rượu nho (câu 38-41). Đây là của lễ thiêu có mùi hương làm Chúa vui lòng mà tuyển dân phải dâng mỗi ngày trải qua các đời (câu 42). Mục đích Chúa dạy dâng các của lễ như vậy vì Chúa muốn dân Ngài tưởng nhớ về Ngài mỗi ngày.


Việc dâng con chiên làm của lễ thiêu là hình bóng của Chiên Con của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu sẽ chịu chết như một con sinh để chuộc tội cho cả nhân loại, việc làm này được Đức Chúa Trời vui lòng vì đáp ứng bản tính công chính, thánh khiết của Ngài, Đấng không thể miễn hình phạt tội lỗi của con người. Của lễ thiêu phải được thiêu hoàn toàn, ngụ ý một sự thuận phục trọn vẹn và tận hiến cho Chúa. Của lễ chay và của lễ quán nhắc tuyển dân rằng nhu cầu về thức ăn, nước uống đều do Đức Chúa Trời chu cấp nên họ dâng bánh và rượu nho lên Chúa với lòng biết ơn Ngài. Đức Chúa Trời muốn dân Chúa phải luôn tưởng nhớ và biết ơn Ngài trong cuộc sống.


Chúa hứa sẽ giáng lâm nơi hội mạc, phán dạy ông Môi-se, bày tỏ sự hiện diện sống động giữa vòng dân Chúa. Ông A-rôn và các con trai người sẽ được biệt ra thánh để phụng sự trước mặt Chúa. Đặc biệt, Chúa hứa ở giữa con dân Ít-ra-ên và làm Đức Chúa Trời của họ. Họ sẽ biết Ngài là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ, Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với người Ít-ra-ên vì Chúa đã thực thi nhiều phép lạ để giải cứu họ khỏi tay người Ai Cập cũng như chu cấp vật thực hằng ngày cho họ. "Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!" (Thi-thiên 33:12).


Ngày nay chúng ta cũng được nhắc nhở rằng Chúa yêu thích nếp sống thờ phượng hằng ngày của chúng ta. Của lễ làm hài lòng Ngài là lời chúc tụng, lòng biết ơn về sự cứu rỗi, và những ơn lành Chúa ban, sự thuận phục và tận hiến đời sống làm chứng nhân cho Chúa của mình mỗi ngày.


Bạn dâng lên Chúa những của lễ nào làm vui lòng Chúa mỗi ngày?


Xin dạy con tìm kiếm ý muốn của Chúa mỗi ngày, lắng nghe Lời Ngài dạy khi đêm về, và thuận phục hoàn toàn sự kêu gọi của Ngài. Xin Chúa dùng con làm chứng nhân rao ra tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, dân tộc con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page