top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-29 Lời khuyên khôn ngoan


 Câu gốc: “Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người đặng xét đoán dân sự hằng ngày” (câu 21-22a).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-trô nhận thấy ông Môi-se đang gặp khó khăn nào? Ông đã đưa ra giải pháp nào để giúp ông Môi-se khắc phục khó khăn đó? Bạn nhận ra những bài học nào từ tâm tình và lời khuyên của ông Giê-trô?

Nhìn thấy ông Môi-se bị quá sức chịu đựng vì nhiều người cần tư vấn mà sức lực và thời gian có hạn, ông Giê-trô đã cho những lời khuyên thực tế và bổ ích cho cả tuyển dân lẫn ông Môi-se. Để xác định vấn đề, ông


Giê-trô bắt đầu bằng câu hỏi: “Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực từ sớm mai đến chiều như vậy?” (câu 14b). Sau khi nắm rõ vấn đề, ông Giê-trô thẳng thắn nhận định “Điều con làm đó chẳng tiện…con cùng dân sự sẽ bị đuối chẳng sai...” (câu 17-18). Tuy nhiên, ông cũng rất mềm mỏng trong cách sử dụng từ ngữ: “Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời,” và thêm lời cầu nguyện chúc phúc, “Cầu xin Đức Giê-hô-va phùhộ cho con” (câu 19), rồi ông đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề dựa trên nền tảng luật pháp và đạo đức trong niềm tin nơi Chúa.


Thứ nhất, cần nhận biết thứ tự ưu tiên (câu 19). Ông Môi-se không thể vừa mất nhiều thời gian nghe dân chúng kể lể, phàn nàn, giải quyết vấn đề cá nhân cho họ, và vừa chu toàn nhiệm vụ chính yếu của mình là thay mặt dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời.


Thứ hai, cần dạy mệnh lệnh và luật pháp Chúa cho dân chúng (câu 20). Dân chúng hiểu rõ Luật Pháp Chúa sẽ giúp họ có thể phân biệt đúng sai để ngăn chặn vấn nạn xảy ra, và nếu vấn đề xảy ra thì dân Chúa cũng có thể tự giải quyết được. Đây là cách giúp họ nắm vững nguyên tắc giải quyết vấn đề hơn là giúp giải quyết từng vấn đề cá nhân cho họ.


Thứ ba, cần ủy thác và phân quyền (câu 21). Ông Môi-se phải bắt đầu bằng việc chọn lựa những người có đủ phẩm chất của một thẩm phán tốt: Có tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, không tham lợi để lập làm lãnh đạo cho từng nhóm lớn, nhỏ để xét xử dân Chúa hằng ngày. Ông Môi-se chỉ can thiệp vào những việc lớn và quan trọng. Cách này giúp giải quyết công việc nhanh chóng và cũng có cơ hội để huấn luyện thêm nhiều người lãnh đạo. Bên cạnh đó, ông Môi-se đỡ bị căng thẳng, có thời gian để tập trung vào việc lớn Chúa giao thác là thành lập một hệ thống lập pháp cho dân Chúa khi họ tiến vào Đất Hứa.


Đây cũng là bài học giúp chúng ta phục vụ Chúa đạt hiệu quả cao nhất. Bạn đang ôm đồm công việc Chúa hay biết phân công, phân nhiệm hợp lý?


Cảm tạ Chúa cho con Kinh Thánh là Lời của Ngài để con có thể phân biệt điều đúng sai. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan để đặt thứ tự ưu tiên đúng và biết ủy thác đúng người, đúng việc để công việc Chúa đạt hiệu quả cao nhất.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


39 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page