top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-29 Thành tâm dâng hiến


 

Câu gốc: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi tuyển dân dâng hiến điều gì và theo nguyên tắc nào? Bạn được khích lệ trước những tấm gương dâng hiến nào trong Kinh Thánh cũng như trong Hội Thánh địa phương? Sự dâng hiến có ý nghĩa gì trong đời sống thờ phượng Chúa của bạn?


Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc lại những điều Chúa đã phán dạy ông Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25:1-9. Bấy giờ là thời điểm dân Chúa chuẩn bị khởi công xây dựng đền tạm sau một thời gian bị gián đoạn vì biến cố dân Chúa thờ thần tượng bò con vàng. Chúa cho mỗi người dân Ít-ra-ên được góp phần dâng hiến, xây dựng Nơi Chí Thánh để Chúa ngự giữa họ. Ngài không đưa ra con số cụ thể bao nhiêu phần trăm các tài sản người Ít-ra-ên đã mang về từ Ai Cập, nhưng họ sẽ dâng hiến những gì có trong nhà, số lượng tùy theo lòng thành họ muốn dâng lên Chúa.


Danh sách những vật liệu cần cho việc xây dựng đền tạm bao gồm: vàng, bạc, đồng; chỉ (tím, đỏ điều, đỏ sậm), vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si-tim; dầu thắp, các loại hương liệu đặng làm dầu xức và hương thơm; bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ê-phót và bảng đeo ngực.


Phúc Âm Mác 12:41-44 ký thuật câu chuyện người đàn bà góa dâng hai đồng tiền, trị giá một phần tư xu đã cảm động rất nhiều Cơ Đốc nhân trong sự dâng hiến. Chúng ta cũng từng biết nhiều người trong Hội Thánh địa phương có tâm tình dâng hiến như bà góa ngày trước. Bên cạnh đó, cũng có nhiều anh chị em giữa vòng chúng ta đã và đang làm việc siêng năng, khó nhọc để có thể dâng hiến rời rộng vào công tác xây dựng nhà thờ, quỹ y tế xã hội, thăm viếng chăm sóc, truyền giáo v.v... Cộng đồng người tin Chúa cũng như những bạn hữu chưa tin sẽ thấy hình ảnh của Chúa qua nghĩa cử yêu thương, sẵn lòng chia sẻ của con dân Ngài.


Cách làm việc để có tiền bạc và cách sử dụng tiền bạc thể hiện thái độ, đức tin, và trách nhiệm đối với Chúa của một người. Dâng hiến cho Chúa điều tốt nhất trong tinh thần tự nguyện và vui vẻ thể hiện lòng biết ơn Chúa về những điều tốt lành Chúa đã ban cho mình, với lòng tin rằng Chúa là nguồn chu cấp đầy đủ mọi sự cần dùng. Mọi điều chúng ta có đều đến từ sự ban cho của Chúa và Ngài muốn chúng ta quản lý tốt tài sản của Ngài. Hãy làm tròn trách nhiệm của một đầy tớ ngay lành và trung tín trong vai trò quản gia cho Chúa. Khi mỗi người đều có tinh thần sốt sắng và lòng thành tâm dâng hiến thì Hội Thánh Chúa và cộng đồng Cơ Đốc được sẽ gây dựng và phát triển.


Bạn đang dâng hiến cho Chúa với lòng thành ra sao?


Lạy Chúa! Sự sống, sức lực, tiền bạc con đang có đều đến từ Ngài. Tạ ơn Chúa về đặc ân được làm con của Ngài và được Ngài tin dùng để làm quản gia trong Nhà Chúa! Xin Chúa giúp con sống làm vinh quang Danh Chúa trong nếp sống tin kính và tâm tình dâng hiến của con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page