top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-30 Thực hiện lời khuyên


 Câu gốc: “Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã làm theo lời ông Giê-trô dạy như thế nào? Theo bạn tại sao chỉ có chi tiết ủy thác được nhắc lại ở đây? Bạn là người thường tư vấn cho người khác hay được người khác tư vấn cho? Bạn học được gì qua bài học hôm nay?


Sau khi nghe lời khuyên của ông Giê-trô, ông Môi-se đã vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy (câu 24). Tuy nhiên, chỉ có chi tiết “ủy thác” được ghi lại ở phân đoạn Kinh Thánh này vì việc “ủy thác” là cấp bách trong thời điểm đó. Phân quyền giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề cho dân Chúa và giảm áp lực cho ông Môi-se để ông chuyên tâm cho công việc khác quan trọng hơn. Vì thế, việc “ủy thác” là việc tối ưu được ông Môi-se ưu tiên thực hiện trước. “Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Ít-ra-ên những người tàinăng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị…”


Dĩ nhiên, ông Môi-se phải sẵn sàng làm công việc thay mặt dân chúng đứng trước mặt Đức Chúa Trời bất cứ khi nào Ngài muốn. Đây là việc vừa cấp bách vừa quan trọng mà Chúa đã giao thác cho ông. Việc dạy cho dân Chúa mệnh lệnh và luật pháp của Chúa thật là quan trọng nhưng ông Môi-se cần phải có thời gian để nắm bắt luật pháp từ Đức Chúa Trời. Ông sẽ phải sẵn sàng cho thời điểm Chúa ban luật pháp và hoàn thiện bộ luật pháp trước khi dạy cho người Ít-ra-ên. Trong cuộc sống, chúng ta cũng cần liệt kê những việc cần làm theo mức độ cấp bách và quan trọng để sắp đặt thứ tự ưu tiên đúng đắn, đạt được hiệu quả cao nhất.


Ông Môi-se vâng theo lời khuyên dạy của cha vợ vì ông Giê-trô là người tư vấn và xét đoán dân chúng chuyên nghiệp. Lời khuyên của ông Giê-trô vừa hợp tình, hợp lý và phù hợp với luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta thường tìm đến với những người đáng tin cậy, có những phẩm chất tốt đẹp như kính sợ Chúa, khôn ngoan và có kinh nghiệm trên lãnh vực chúng ta cần tư vấn để xin lời khuyên, tuy nhiên, Chúa có quyền dùng nhiều cách khác nhau để cho chúng ta những bài học quý giá. Vậy mỗi người cần có thái độ khiêm nhu, cởi mở, và chịu học hỏi. Tuy vậy, trước khi vâng theo lời khuyên của một người, chúng ta cần suy xét cẩn thận qua sự cầu nguyện và đối chiếu với Lời Kinh Thánh để không bị dẫn dụ bởi những tà giáo sai lạc.


Nếu là người Chúa dùng để cho lời khuyên, chúng ta nên trau dồi nguyên tắc tư vấn và kiến thức trong lãnh vực mình đang tư vấn, lưu ý là lời khuyên phải phát xuất từ lòng yêu thương, và quan trọng nhất là lời khuyên phải đúng và phù hợp với ý muốn của Chúa để đem ích lợi tốt nhất cho người nghe đến.


Bạn có bằng lòng lắng nghe, cân nhắc, và thực hiện lời khuyên khôn ngoan của người khác không?


Cảm tạ Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài qua lời khuyên của những người khác và đặc biệt là qua Lời của Ngài. Xin giúp con nhận thức mình cần học hỏi mỗi ngày để con biết cởi mở, nhạy bén trong việc tiếp nhận và làm theo ý muốn của Ngài qua mọi cách Ngài muốn dạy con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


42 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page