top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-01 Nền tảng hôn nhân Cơ Đốc

Updated: May 1, 2023


 

Câu gốc: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21).


Câu hỏi suy ngẫm: Trong Bản Truyền Thống Hiệu Đính (BTTHĐ), mở đầu lời dạy cho người vợ (câu 1) và cho người chồng (câu 7) có cụm từ nào giống nhau? Ý nghĩa của cụm từ này cho thấy đâu là nền tảng hôn nhân Cơ Đốc? Bạn được nhắc nhở gì về việc ưu tiên gây dựng hôn nhân của mình?


Trong câu 1 và câu 7 BTTHĐ, lần lượt mở đầu lời dạy cho người vợ và người chồng đều có cụm từ “Cũng vậy,” nghĩa là “tương tự như phần trên.” Sứ đồ Phi-e-rơ muốn dạy hai vợ chồng điều tương tự gì? Đó là tương tự với gương của Chúa Giê-xu nêu ở I Phi-e-rơ 2:21-24. Gương hy sinh, chịu khổ, thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, và nghĩ đến ích lợi của người khác. Như vậy, gương mẫu của Chúa Giê-xu chính là nền tảng hôn nhân Cơ Đốc. Cho dù chồng và vợ có những vai trò và vị trí khác nhau trong gia đình, nhưng cả hai đều phải sống theo gương của Chúa Giê-xu.


Tấm gương của Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 2:21-24) được áp dụng trong gia đình như thế nào? Như Chúa Giê-xu thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Cha, cả vợ và chồng phải tuân theo thẩm quyền và thứ tự trong gia đình mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Như Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta, cả vợ và chồng phải sống và cư xử với nhau bằng tình yêu. Như Chúa Giê-xu đã hy sinh vì lợi ích của chúng ta, cả vợ và chồng phải hy sinh cho nhau, tìm kiếm ích lợi cho người phối ngẫu của mình. Như Chúa Giê-xu đã khiêm nhường, hạ mình xuống, cả vợ và chồng phải khiêm nhường và tôn trọng nhau. Như Chúa Giê-xu đã yên lặng khi đối diện với những đau khổ và bất công, cả vợ và chồng phải học sống cuộc đời yên lặng, tha thứ nhau.


Tại sao sống theo tấm gương Chúa Giê-xu là quan trọng trong đời sống gia đình? Vì nếu không theo khuôn mẫu này, gia đình sẽ rơi vào tình trạng ai quan trọng, ai lớn, ai có quyền trong gia đình…, và khi đó vợ chồng sẽ chỉ còn sống với nhau bằng “luật lệ” chứ không bằng tình yêu. Cuộc sống gia đình đầy phước hạnh khi cả vợ và chồng hết lòng tìm kiếm hạnh phúc cho người phối ngẫu, nhưng hôn nhân sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm khi hai vợ chồng sống cuộc sống ích kỷ, chỉ muốn người phối ngẫu phải đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của mình.


Ngày nay, hôn nhân và gia đình Cơ Đốc ngày càng mong manh vì nhiều tín hữu không nhận ra nền tảng quan trọng nói trên. Nhiều người vợ tự hào vì chồng mình lo làm ăn, không cờ bạc, nhậu nhẹt; nhiều người chồng cũng tự hào vì vợ xinh đẹp, đảm đang, lo chăm sóc gia đình, nhưng không ai quan tâm đến tình trạng đức tin của nhau. Ưu tiên trong việc gây dựng hôn nhân không gì khác hơn là gây dựng đời sống thuộc linh của các thành viên trong gia đình để mỗi người ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn.


Điều gì bạn quan tâm nhất trong hôn nhân của mình?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về hôn nhân Ngài ban cho con. Xin giúp con yêu Chúa, tìm kiếm Ngài, để ngày càng được giống Chúa, và thể hiện điều đó trong hôn nhân của con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page