top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-02 Ánh sáng phục vụ


Ê-sai 58:6-12

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán gì về sự kiêng ăn mà Ngài vui lòng? Có lời hứa nào dành cho những người sẵn lòng phục vụ tha nhân? Ánh sáng phục vụ sẽ tỏa sáng như thế nào? Bạn sống thế nào để có thể chiếu sáng qua sự phục vụ của mình?


Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời trách người Do Thái về sự kiêng ăn giả tạo của họ. Họ chỉ kiêng ăn theo lễ nghi tôn giáo hoặc mang tính cách trao đổi phước hạnh với Chúa nhưng thật sự họ không hạ lòng mình tìm biết ý Chúa và không sống bày tỏ Danh Ngài (câu 1-5). Chúa dạy cho họ biết sự kiêng ăn Ngài chọn là quan tâm giúp đỡ và chăm sóc những người đang bị hà hiếp, người nghèo khổ đang gặp khó khăn, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những anh em cốt nhục đang cần cứu giúp (câu 6-7). Sự kiêng ăn thật Chúa dạy có một ý nghĩa đặc biệt là phải đi kèm với sự phục vụ. Chúng ta kiêng ăn để dành trọn thời gian tương giao với Chúa, tập trung tìm biết ý Ngài và sau đó, chúng ta phải đi ra phục vụ tha nhân. Đức tin phải dẫn đến hành động, vì “nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17).


Đức Chúa Trời nêu lên rất nhiều lời hứa dành cho những người biết quan tâm, phục vụ người khác. Người đó sẽ chiếu sáng như ban mai, được chữa lành những vết thương, được sự vinh quang của Chúa gìn giữ, được Chúa đáp lời và giải cứu khi kêu cầu (câu 8-9). Chúa cũng khẳng định thêm khi chúng ta biết mở lòng giúp đỡ người đói, làm ơn cho người khốn khổ thì gương phục vụ của chúng ta sẽ như ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu ra trong nơi tối tăm. Chúa sẽ dắt đưa chúng ta mãi mãi, làm cho linh hồn chúng ta no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương cốt, chúng ta sẽ như vườn năng tưới, như nước suối không bao giờ khô cạn (câu 11).


Đây là lời hứa quý báu dành cho những Cơ Đốc nhân chân chính biết phục vụ người khác bằng tấm lòng bác ái, tử tế, công bằng, và rộng rãi. Ngày nay, nhiều Hội Thánh tổ chức kiêng ăn tập thể, nhiều cá nhân kiêng ăn theo kế hoạch riêng. Chúng ta cần giữ kỷ luật kiêng ăn nhưng điều quan trọng là phải được thực hiện song song với kỷ luật phục vụ tha nhân. Kiêng ăn không phải chỉ nhịn đói, kiêng cử một số điều, nhưng cần vượt xa hơn để chạm đến những anh chị em đang gặp khó khăn, những tha nhân đang cần cứu giúp. Chúng ta phải chiếu lòa ánh sáng Phúc Âm qua sự phục vụ Hội Thánh và cộng đồng để qua ánh sáng phục vụ của chúng ta, nhiều người thấy được Chúa yêu thương mà đến với Ngài.


Bạn có sẵn sàng chiếu sáng Phúc Âm qua sự phục vụ của mình không?


Lạy Chúa, xin cho con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, nhận biết ý muốn của Chúa trong đời sống con để con sẵn sàng phục vụ người khác và chiếu sáng tình yêu của Ngài ra cho nhiều người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page