top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-02 Mê tham của mắt


II Sa-mu-ên 11:1-5

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (I Giăng 2:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở đâu và làm gì? Ông bị rơi vào cám dỗ nào? Sự mê tham của mắt dẫn đến hậu quả ra sao? Sự mê tham của mắt thường đưa bạn vào những cám dỗ nào? Làm thế nào để tránh cám dỗ đó?


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân, và tình dục là món quà Ngài ban cho con người trong hôn nhân. Tuy nhiên, con người đã bị “sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt” dẫn đến những mối quan hệ tình dục bất chính ngoài hôn nhân. Điều này không chỉ xảy ra nhan nhãn trong xã hội ngày nay mà cả trong thời Cựu Ước. Câu chuyện của Vua Đa-vít cảnh tỉnh chúng ta phải hết sức cẩn thận và tránh đặt mình vào những hoàn cảnh dễ bị cám dỗ, vì chính sự mê tham của mắt sẽ khiến chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Trong khi tướng lãnh và quân lính ra trận đánh giặc thì Vua Đa-vít lại ở nhà, ngủ cho đến chiều mới ra khỏi giường. Thay vì quan tâm tìm hiểu tình hình chiến sự, vua lại dạo chơi trên nóc cung điện vua để vô tình bắt gặp một hình ảnh dễ bị cám dỗ nhất, nhìn thấy một người nữ xinh đẹp đang tắm (câu 2). Thay vì mau mau tránh xa, quay mắt đi chỗ khác, vua lại để cho sự mê tham của mắt dâng trào. Từ việc nhìn thấy, mắt bị lôi cuốn, đưa đến sự mê tham dục vọng, rồi dẫn đến những hành động tội lỗi. Vua sai hỏi thăm về người nữ ấy và dù biết nàng đã có chồng, vua vẫn để cho sự mê tham thôi thúc đến nỗi sai đem nàng vào cung (câu 3-4). Khi mồi đã được đưa đến miệng, Vua Đa-vít đã hoàn toàn mất kiểm soát và đã phạm tội trọng trước mặt Chúa. Vua thừa biết “tội tà dâm” là một trong những điều răn cấm trong Luật Pháp Đức Chúa Trời, thế mà vua đã để cho lòng ham muốn dẫn dụ và chiều theo sự dỗ dành của nó mà ăn nằm với bà.


Vua Đa-vít là người từng được Chúa chọn và được kể là người vừa lòng Ngài (I Sa-mu-ên 13:14; Công-vụ Các Sứ-đồ 13:22), vậy mà chỉ vì sự mê tham của mắt, ông đã rơi vào cám dỗ và phạm một tội thật đáng trách. Hậu quả của tội lỗi này là bà Bát-sê-ba có thai (câu 5), và về sau Chúa phạt Vua Đa-vít không giữ được đứa con đó (II Sa-mu-ên 12:15-18).


Gần như hầu hết các cám dỗ đều khởi nguồn từ sự mê tham của mắt. Ngay cả bà Ê-va cũng bị cám dỗ từ cạm bẫy này: “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt” (Sáng-thế Ký 3:6). Để tránh rơi vào cám dỗ mê tham của mắt, trước tiên chúng ta nên cảnh giác về những điều gì mình đang nhìn, cần nhận biết điều nào nên nhìn, điều nào nên tránh. Rồi hãy quyết nhìn lên Chúa và Lời Chúa để chiến thắng cám dỗ.


Bạn có bị cuốn theo sự mê tham của mắt làm cho mình phạm tội không?


Lạy Chúa, xin giúp con biết tránh nhìn hoặc xem những điều dễ dẫn đến sự cám dỗ. Nguyện mắt con chỉ ngưỡng vọng Chúa mà thôi.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


51 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page