top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-02 Người vợ Cơ Đốc (Phần 1)

Updated: May 3, 2023


 

Câu gốc: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra mệnh lệnh quan trọng nào cho người vợ Cơ Đốc? Mệnh lệnh này dễ hay khó thực hiện? Vì sao? Là người vợ Cơ Đốc, bạn thực hành mệnh lệnh này thế nào?


Muôn vật được Đức Chúa Trời dựng nên, kể cả hôn nhân, luôn theo một trật tự nhất định. Vì vậy, Tân Ước thường đề cập đến vai trò và vị trí của từng thành viên trong gia đình.


Đề cập đến người vợ, Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình” (câu 1). “Phục” trong nguyên nghĩa là “đặt mình dưới quyền người khác.” Vì sao vợ phải thuận phục chồng? Vì tương tự như trong xã hội, gia đình cũng có một trật tự do Chúa lập nên, không tôn trọng trật tự này sẽ đưa gia đình đến chỗ nguy hiểm. Một ví dụ tiêu biểu là gia đình ông bà Y-sác và Rê-bê-ca, một gia đình có nhiều đổ vỡ, huynh đệ tương tàn chỉ vì bà Rê-bê-ca đã điều khiển gia đình theo ý muốn mình.


Vấn đề đặt ra là có phải người vợ chỉ thuận phục người chồng đáng để thuận phục, những người chồng gương mẫu chăng? Lời dạy trong câu 1 tiếp tục rằng, “hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo.” Điều đó có nghĩa là ngay cả người chồng không tin Chúa cũng phải thuận phục! Kết quả của sự thuận phục chồng là gì? “…dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em” (câu 1b-2 BTTHĐ). Nói cách khác, thái độ thuận phục chồng của người vợ có thể cảm hóa được người chồng. Ngay cả người chồng không tin Chúa vẫn có cơ hội tin Chúa qua cách sống của người vợ, hoặc những người chồng đã tin Chúa nhưng có những thói hư tật xấu nào cũng sẽ thay đổi khi thấy cách sống của vợ. Vậy thuận phục chồng không phải là một lối sống tiêu cực, cam chịu, nhưng là một lối sống mạnh mẽ của người vợ trưởng thành thuộc linh.


Tại sao vợ khó thuận phục chồng? Vì nhiều người vợ, dù là tín hữu, không sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa nhưng sống theo quan niệm của thế gian. Và nguy hiểm hơn là có quan điểm giá trị sai lầm khi cho rằng “phục” chồng là hạ thấp giá trị bản thân, và thẩm quyền cao nhất trong gia đình phải thuộc về người kiếm tiền nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, có tài lãnh đạo hơn… Nhưng chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm giá trị và vai trò. Mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:28), nhưng Chúa đặt để người vợ và người chồng trong những vai trò khác nhau. Vợ chồng bình đẳng về giá trị nhưng không thể bình đẳng về vai trò.


Là vợ, bạn có thuận phục chồng như Lời Chúa dạy chưa?


Lạy Chúa, xin dạy dỗ và giúp cho những người vợ Cơ Đốc biểu lộ lòng thuận phục Chúa qua việc thuận phục chồng để làm gương tốt và đem đến những ảnh hưởng tốt trên gia đình.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page