top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-03 Kiên trì theo đuổi cuộc đua


 

Câu gốc: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (Hê-bơ-rơ 12:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ viết cho các tín hữu đang chịu bức hại cần có cái nhìn như thế nào? Làm sao để đạt được kết quả như vậy? Bạn được nhắc nhở và khích lệ điều gì qua bài học này?


Khung cảnh trong Thi Thiên 23 thật yên bình với “đồng cỏ xanh tươi” và “mé nước bình tịnh” (câu 2), nhưng cũng có cả kinh nghiệm “đi trong trũng bóng chết” (câu 4). Nhiều người vui thích khi được “Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi” (câu 5), nhưng quên rằng “kẻ thù nghịch” cũng đang hiện diện quanh mình. Hành trình theo Chúa không bao giờ dễ dàng, và đó là lý do Sứ đồ Phao-lô ví sánh trận chiến ấy với một trận chiến hay cuộc đua (II Ti-mô-thê 4:7) đầy những cám dỗ và thử thách. Nhưng khi viết cho những tín hữu đang lưu lạc khắp nơi vì bức hại, ông Gia-cơ đã đưa ra một cái nhìn tích cực về hoàn cảnh khốn khổ họ đang đối diện. Ông nói: “Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2).


Vì sao là “hãy coi”? Vì có thể ngay trong hiện tại, thử thách của họ rất nặng nề, đau đớn và không có gì là “vui mừng trọn vẹn” cả. Ông Gia-cơ không tự lừa dối mình và lừa dối độc giả vì ông biết đối diện với thử thách không bao giờ là điều dễ dàng. Chính vì vậy ông khuyên hãy xem những thử thách như là “điều vui mừng trọn vẹn.” Vì nhờ vượt qua thử thách mà các tín hữu trở nên “trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (câu 4). Thử thách giúp các tín hữu trưởng thành đức tin, họ sẽ biết Chúa hơn, kinh nghiệm quyền năng của Chúa rõ ràng hơn, và nhận biết giá trị của mối thông công Cơ Đốc. Thêm vào đó, điều quan trọng để có thể kinh nghiệm một kết quả tốt đẹp từ những thử thách khó khăn chính là phải có “sự nhịn nhục” trong thử thách, hơn thế nữa, “sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó” (câu 3). Nói cách khác, con dân Chúa được kêu gọi phải kiên trì bước đi với Chúa trong những thử thách mà Ngài cho phép xảy ra trên đời sống họ. Một cuộc đua sẽ không hoàn tất cho đến khi chạy về đến đích, và một hành trình thuộc linh cũng sẽ không đem đến những kết quả vui mừng nếu không “lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (Hê-bơ-rơ 12:1).


Ao ước trong ngày gặp lại Chúa Giê-xu, mỗi người chúng ta sẽ nhận được lời khen trìu mến của Ngài vì chúng ta đã lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc đua thuộc linh: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21).


Bạn có kiên trì hoàn thành cuộc đua thuộc linh Chúa dành cho bạn không?


Lạy Chúa, xin thêm ơn cho con để con nhịn nhục, kiên nhẫn hoàn thành hành trình đức tin của con một cách trọn vẹn như một người lính giỏi của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page