top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-03 Lãnh đạo trong tinh thần phục vụ


 

Câu gốc: “Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các môn đệ “giận” hai anh em ông Gia-cơ và Giăng? Chúa Giê-xu đưa ra hai hình ảnh lãnh đạo nào? Ngài dạy các môn đệ lãnh đạo như thế nào? Chúa nêu tấm gương phục vụ ra sao? Bạn đang phục vụ trong tinh thần như thế nào?


Sau khi Chúa Giê-xu báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài liền có vợ của ông Xê-bê-đê là mẹ của hai anh em ông Giăng và Gia-cơ đến quỳ trước Chúa để xin một điều. Bà xin Chúa cho hai con trai mình được ngồi hai bên Chúa trong Nước Ngài (câu 20-21). Họ mong được địa vị cao nhất nhưng lại không hiểu điều mình xin. Chúa Giê-xu cho biết vị trí đó là do Cha chuẩn bị, còn hai ông sẽ phải “uống chén” Ngài (câu 23). Các môn đệ nghe vậy thì rất giận hai anh em ông Gia-cơ và Giăng (câu 24) vì hai ông đã nhanh tay muốn chiếm phần tốt nhất. Chúa biết họ bất bình nên Ngài gọi họ lại và dạy họ bài học về tinh thần lãnh đạo.


Chúa Giê-xu nêu lên hình ảnh lãnh đạo ngoài xã hội thường thấy là “lấy quyền thế mà trị dân” (câu 25). Tuy nhiên, Chúa muốn các môn đệ và con dân Chúa ngày nay không lãnh đạo theo tinh thần của thế gian, nhưng “trái lại,” trong tinh thần một người đầy tớ phục vụ. Nguyên tắc lãnh đạo Chúa dạy nghe có vẻ bất hợp lý, “ai muốn làm lớn…, thì phải làm đầy tớ; còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ…” (câu 26-27 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Chính Chúa đã làm gương theo nguyên tắc này, vì rõ ràng Chúa đến thế gian không phải để được con người phục vụ nhưng Ngài đã sống một cuộc đời hy sinh và phục vụ mọi người (câu 28).


Trong những năm thi hành chức vụ trên đất, mặc dù Chúa Giê-xu là một nhà lãnh đạo đầy quyền năng, có nhiều người đi theo nhưng Ngài luôn nêu gương phục vụ. Chúa sẵn sàng hạ mình đến với người nghèo, người phong cùi, người bị xã hội ruồng bỏ, giúp đỡ người có tội và người có nhu cầu. Chúa dạy dỗ các môn đệ tinh thần phục vụ và Ngài sẵn sàng làm công việc của người đầy tớ để rửa chân cho họ (Giăng 13:1-20). Sứ đồ Phao-lô đã ca ngợi tấm gương khiêm nhường của Chúa trong thư Phi-líp 2:7: “Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.” Ngay cả Sứ đồ Phao-lô cũng “xưng mình là tôi tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Đó là nguyên tắc lãnh đạo mà mỗi Cơ Đốc nhân cần phải học và thực hành: Lãnh đạo trong tinh thần phục vụ như một đầy tớ đúng nghĩa chứ không phải chỉ trên danh nghĩa. Nguyên tắc lãnh đạo chân thật và thuần khiết được tìm thấy trong tinh thần phục vụ người khác. Điều này có nghĩa là người lãnh đạo thực hiện mọi việc với tất cả lòng nhiệt huyết và sẵn sàng hy sinh vì người khác, chứ không đòi hỏi người khác phải phục vụ mình.


Bạn có sẵn sàng phục vụ anh chị em như một đầy tớ đúng nghĩa chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương phục vụ của Ngài. Xin cho con không tìm kiếm địa vị, nhưng sẵn sàng hy sinh, phục vụ trong tinh thần một người đầy tớ.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page