top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-03 Vâng giữ Lời Chúa: Sống nhân từ, sống chân thật


 Câu gốc: “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Vua Sa-lô-môn dạy những điều gì cho con? Những kết quả cụ thể nào khi con dân Chúa làm theo Lời Chúa dạy? Bạn vâng giữ lời cha mẹ dạy sống theo tiêu chuẩn của Chúa như thế nào?


Trong bốn câu đầu tiên của chương ba, Vua Sa-lô-môn dạy người con yêu dấu của ông—và chúng ta ngày nay—hai điều quan trọng, cùng kết quả kèm theo khi làm trọn những điều ấy. Thứ nhất, Vua Sa-lô-môn dạy con phải vâng theo lời ông dạy (câu 1-2). Những lời ông dạy cho con cũng chính là những lời ông nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Ông muốn con mình không nghe hời hợt, nhưng “chớ quên.” Nghe, ghi nhớ vẫn chưa đủ, nhưng “lòng con khá giữ.” Lời cha dạy con không chỉ để ghi nhớ nhưng phải áp dụng vào cuộc sống để nhận được phước hạnh. Phước hạnh của sự vâng lời Chúa là sống lâu và bình an. Khi con người sống trong sự kính sợ Chúa và làm theo sự công chính của Chúa thì luôn có sự bình an trong mọi hoàn cảnh.


Thứ hai, Vua Sa-lô-môn khuyên con luôn nắm lấy “sự nhân từ và sự chân thật” (câu 3-4). Vì sao ông khuyên con “hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con”? Vì chính sự nhân từ và chân thật là hai thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời. Khi con người sống theo bản tính của Chúa thì chắc chắn sẽ được Ngài ban ơn. Một khi hiểu và nhận biết ơn Chúa đã nhân từ với mình thế nào, thì con người cũng sẽ sống nhân từ và chân thật với người khác. Sống tốt đẹp như vậy sẽ được ơn trước mặt loài người và được mọi người quý mến. Ông cho con thấy việc làm theo lời dạy của ông cũng chính là làm theo Lời Chúa dạy, và khi con vâng Lời Chúa thì con sẽ có sự khôn ngoan thật (câu 4).


Đức Chúa Trời phán: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Vua Sa-lô-môn cho con cái thấy việc hiếu kính cha mẹ cụ thể là vâng lời cha mẹ sống theo lời dạy của Chúa. Khi con sống theo Lời Chúa dạy, thì con sẽ nhận được phước hạnh sống lâu trên đất mà Chúa ban cho. Ông Môi-se cũng đã dạy con dân Chúa rằng: “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9). Lời Chúa cho thấy khi con cái biết yêu mến và vâng theo Lời Chúa dạy, sống nhân từ và chân thật, chắc chắn sẽ nhận được sự nhân từ và thành tín cùng những phước hạnh Chúa ban cho.


Bạn đã vâng theo lời cha mẹ dạy để kính sợ Chúa và tìm cầu sự nhân từ và chân thật của Chúa chưa?


Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và thành tín của Chúa luôn ở cùng con. Xin cho con luôn theo Lời Chúa dạy, sống nhân từ, chân thật với Chúa và với người.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


236 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page