top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-04 Người chồng Cơ Đốc


I Phi-e-rơ 3:7

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ vợ chồng có tầm quan trọng nào? Nhận biết điều này người chồng cần có cách cư xử thế nào với vợ? Là người chồng Cơ Đốc, bạn thực hành lời khuyên này như thế nào?


Gia đình là đơn vị xã hội cơ bản và cốt lõi mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, do đó, cách sống trong gia đình và việc gây dựng gia đình là điều rất quan trọng. Người chồng được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm lãnh đạo gia đình, lại càng có trách nhiệm lớn trong việc gây dựng gia đình, đặc biệt phải thận trọng để cư xử với vợ cách khôn ngoan. “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình… vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống.” Cách người chồng sống với vợ sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong đời sống người chồng. Tùy vào cách sống, vợ chồng sẽ giúp nhau kinh nghiệm ân sủng sự sống hoặc phải trải qua những ngày tháng “địa ngục trần gian”. Đây là sự lựa chọn của những người chồng!


Để sống đúng với Lời Chúa dạy, người chồng cần phải nhận biết rõ vai trò của mình và của người vợ. Tại đây, Sứ đồ Phi-e-rơ dạy những người chồng xem vợ “như là với giống yếu đuối hơn.” Nói chung, người vợ thường yếu hơn về sức lực, tinh thần, và vị trí trong gia đình, do đó, điều này hàm ý người chồng phải nhận lấy trách nhiệm yêu thương, gánh vác, và bảo vệ vợ. Khi ý thức đúng đắn về vai trò của mình, người chồng sẽ không lạm dụng vị trí lãnh đạo trong gia đình để cư xử hà khắc, gia trưởng, nhưng vì biết vợ “yếu đuối hơn” mình nên sẽ yêu thương và hy sinh cho vợ nhiều hơn.


Không chỉ yêu thương, người chồng Cơ Đốc còn “phải kính nể,” hay quý mến, tôn trọng vợ mình. Người chồng cần luôn biết ơn Chúa về người vợ Chúa ban cho mình và phải thấy vợ rất đáng quý. Nhà giải kinh Matthew Henry viết rằng: “Đức Chúa Trời dựng nên bà Ê-va không phải từ cái đầu của ông A-đam để cai trị ông, cũng không phải từ bàn chân của ông để bị ông chà đạp, nhưng từ xương sườn của ông để bình đẳng với ông, dưới cánh tay của ông để được bảo vệ, và gần trái tim của ông để được yêu thương.”


Tại sao người chồng cần có cách cư xử đúng đắn với vợ mình? Vì đời sống vợ chồng ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh, “hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.” Chúng ta không thể yêu Chúa nếu không yêu người lân cận mình, nhưng chúng ta không thể yêu người lân cận mình nếu chúng ta không thể yêu người gần mình nhất, là người phối ngẫu của mình!


Là chồng, bạn có tỏ ra điều khôn ngoan và sống với vợ đúng như Lời Chúa dạy chưa?


Lạy Chúa, xin cho những người chồng Cơ Đốc nhận biết vai trò của mình để hoàn thành sự kêu gọi của Ngài là người đứng đầu gia đình, và thực hiện vai trò đó trong tình yêu thương, khiêm nhường, mềm mại, nhất là đối với vợ.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page