top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-04 Nhịn nhục chờ đợi


 

Câu gốc: “Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đưa ra mệnh lệnh nào? Vì sao phải thực hiện mệnh lệnh này? Ông dùng hình ảnh nào để minh họa? Hình ảnh minh họa này cho bạn hiểu hơn về mệnh lệnh này thế nào? Bạn trung tín bước đi với Chúa để mong được điều quý báu nào?


Ông Gia-cơ đã đưa ra mệnh lệnh “hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến” (câu 7a). Mặc dù phải đối diện với những thử thách đau khổ trong đời sống, mặc dù phải chịu sự đối xử bất công của những người giàu có gian ác, các tín hữu đang sống tản lạc được kêu gọi hãy nhịn nhục, kiên trì bước đi với Chúa cho tới ngày Chúa đến. Hãy nhớ rằng, “kỳ Chúa đến gần rồi” (câu 8), do đó phải cẩn trọng về cuộc sống của mình. Để làm rõ hơn mệnh lệnh này, ông nêu ra đặc điểm của những người “làm ruộng” là “sự bền lòng.” Nông dân biết họ không thể thay đổi thời tiết hay quá trình phát triển của cây vì mưa chỉ đến vào “đầu mùa và cuối mùa,” nhưng để có một vụ mùa bội thu họ phải kiên trì hoàn thành trách nhiệm đồng áng, không buông xuôi, bỏ mặc. Công việc chăm sóc đồng ruộng và chuẩn bị kho vựa là những việc đòi hỏi thời gian.


Cũng như công việc của người “làm ruộng,” việc gây dựng chính mình và người khác là một việc làm lâu dài, không có con đường tắt. Nhiều tín hữu ngày nay có xu hướng tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh thần bí để mong mau chóng thay đổi tình trạng thuộc linh của họ. Thế nhưng cho dù nên thánh là công việc của Chúa Thánh Linh trên đời sống tín hữu, điều đó không hề phủ nhận trách nhiệm của tín hữu trong việc kiên trì vâng theo Lời Chúa mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô cho biết “chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13), nhưng về phần tín hữu thì phải “lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12).


Vì sao người “làm ruộng” có thể kiên nhẫn trong công việc mình? Là vì “sản vật” mà họ mong chờ là “quý báu” (câu 7b). Giống như nông dân, chúng ta cũng sẽ không thể kiên trì theo Chúa nếu không biết chắc kết quả mình sẽ nhận được cho sự kiên trì đó. Điều chúng ta sẽ nhận được là “quý báu” hơn những của cải vật chất của thế gian này. Đó chính là sự trưởng thành, vững vàng thuộc linh, ngày càng biết Chúa nhiều hơn, nhạy bén với Chúa hơn, và trở nên ích lợi cho người khác càng hơn. Tuy nhiên, “sản vật quý báu” nhất mà chúng ta chờ đợi để nhận được chính là được gặp lại Chúa Cứu Thế yêu thương của chúng ta trong vinh quang. Nói đúng hơn, chúng ta trung tín bước đi với Chúa mỗi ngày không phải để chờ đợi một điều gì, nhưng là chờ để gặp chính Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta.


Bạn đang nhịn nhục chờ đợi gì khi trung tín bước đi với Chúa?


Lạy Chúa, xin cho con lòng nhịn nhục chờ đợi ngày Chúa trở lại. Xin cho con kiên nhẫn để chờ đợi Ngài và những sự ban cho đời đời hơn là đeo đuổi những giá trị tạm thời của trần gian này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page