top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-05 Bí quyết hạnh phúc


 

Câu gốc: “Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (Ê-phê-sô 5:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về bổn phận vợ chồng? Bí quyết để giữ được hạnh phúc gia đình là gì? Bí quyết này khó hay dễ thực hiện? Bạn áp dụng trong hôn nhân của mình như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô đề cập nhiều đến bổn phận vợ chồng trong các thư tín của ông (I Cô-rinh-tô 7; Ê-phê-sô 5; Cô-lô-se 3). Ông luôn nhấn mạnh bí quyết để giữ hạnh phúc trong gia đình là chồng phải yêu vợ và vợ phải kính chồng. Trong hai câu Kinh Thánh này, một lần nữa Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, là con cái Chúa, vợ chồng càng phải thực thi bí quyết đó. Vợ phải thuận phục chồng vì như thế mới phù hợp với nếp sống Cơ Đốc (câu 18). Chồng phải yêu vợ và không cư xử cay nghiệt với vợ (câu 19), không vì cho rằng vợ phải thuận phục mà đối xử khắt khe làm cho vợ phải khổ sở.


Chính Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy “vợ phải thuận phục chồng” (I Phi-e-rơ 3:1). Thuận phục ở đây không mang ý nghĩa như đầy tớ phục tùng chủ, nhưng thuận phục trong tinh thần tôn trọng và yêu thương. Từ “thuận phục” là một thuật ngữ trong quân sự với ý nghĩa đơn giản là “sắp đặt theo cấp bậc.” Ông Phao-lô cho biết “chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:23 BTTHĐ). Như vậy, theo thứ tự, chồng là đầu và vợ là thân như hình ảnh giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Vì thế, vợ phải phục dưới quyền chồng như Hội Thánh phục dưới quyền Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:24). Bí quyết thuận phục của người vợ sẽ dễ dàng thực hiện khi người vợ hoàn toàn đầu phục Chúa. Vì khi vâng lời Chúa thì người vợ sẽ khiêm nhường, nhịn nhục, và tôn trọng chồng mình.


Bổn phận của chồng là phải yêu vợ mình như Chúa yêu Hội Thánh. Chúa Giê-xu đã sẵn sàng từ bỏ mình, hy sinh vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25), cũng vậy, chồng phải yêu vợ bằng tình yêu hy sinh, sẵn sàng đặt lợi ích của vợ lên trên. Lời Chúa dạy người chồng “đừng cay nghiệt” với vợ (câu 19) hàm ý chồng phải cư xử với vợ trong tinh thần yêu thương trìu mến và chăm sóc dịu dàng vì họ là “giống yếu hơn” (I Phi-e-rơ 3:7).


Khi vợ chồng áp dụng bí quyết vợ vâng phục chồng và chồng yêu thương vợ, chắc chắn sẽ giữ được hạnh phúc trong hôn nhân. Tóm lại, vợ vâng phục chồng trong tinh thần tôn trọng và kính nể chứ không phải mù quáng. Vợ vâng phục chồng dựa trên nguyên tắc vợ thuận phục Chúa và làm đúng theo Lời Chúa dạy. Vì thế, khi chồng làm sai, vợ phải nhờ ơn Chúa để giúp chồng nhận ra lỗi lầm ấy. Còn chồng yêu vợ cũng không phải nuông chiều mù quáng mà yêu theo gương Chúa Giê-xu yêu Hội Thánh. Khi chồng hết mực yêu thương, chăm lo cho vợ, và sẵn sàng hy sinh vì vợ, chắc chắn vợ cũng sẵn sàng vâng phục, kính trọng chồng trong mọi sự.


Gia đình bạn có áp dụng nguyên tắc kính sợ Đấng Christ mà yêu thương và vâng phục nhau không?

Tạ ơn Chúa đã luôn dạy con những nguyên tắc và bí quyết để sống hạnh phúc. Xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con để con có thể áp dụng Lời Ngài mà giữ gìn hạnh phúc gia đình.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page