top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-05 Sa Lầy

Updated: May 6

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi-thiên 1:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra trong thời điểm và địa điểm nào? Ông Giu-đa phạm sai lầm nào đầu tiên? Sau đó ông tiếp tục sa lầy như thế nào? Bạn được nhắc nhở ra sao về những ảnh hưởng tiêu cực của hoàn cảnh trên bạn?


Câu chuyện bắt đầu bằng cụm từ “Trong lúc đó,” đây là khoảng thời gian 22 năm bắt đầu từ lúc cậu Giô-sép bị bán cho người Ma-đi-an (Sáng-thế Ký 37:36) cho đến khi ông Giô-sép được làm quan tại Ai Cập, và chín năm tiếp theo gồm bảy năm được mùa và hai năm đói kém (Sáng-thế Ký 45:6). Trong khoảng thời gian này, “Giu-đa lìa xa các anh em mình” (câu 1). Có thể những đau buồn và cả ân hận trong gia đình (Sáng-thế Ký 37:33-35) đã khiến ông Giu-đa lìa bỏ cha và các anh em để “đến ở cùng một người A-đu-lam, tên là Hi-ra” (Sáng-thế Ký 38:1). Không những đến một thành phố thuộc Ca-na-an nhưng ông còn làm bạn và ở cùng với một người A-đu-lam. Chính lúc đó, ông đã “thấy” một người nữ Ca-na-an tên là Su-a, và cưới nàng (câu 2). “Vả, lúc vợ sinh sản, thì Giu-đa ngụ tại Kê-xíp” (câu 5), đây cũng là một thành phố thuộc Ca-na-an. Vị trí địa lý cho chúng ta thấy ông Giu-đa ngày càng tiến sâu vào đất của Dân Ngoại, sợi dây thòng lọng dường như đang ngày càng thắt chặt hơn, và điều gì đến phải đến, đó là tội lỗi!


Tội lỗi đầu tiên trong gia đình này chính là việc ông Giu-đa cưới một người nữ Ca-na-an. Ông Giu-đa chắc chắn đã biết việc các tổ phụ Áp-ra-ham và Y-sác đều không chấp nhận cho ông nội và cha của ông lấy con gái xứ Ca-na-an (Sáng-thế Ký 24:3; 28:1). Cũng trong thời điểm này, dù là con trai thứ tư của ông Gia-cốp nhưng ông Giu-đa đóng vai trò chính yếu như một trưởng nam vì việc ông Si-mê-ôn và ông Lê-vi phạm tội giết dân thành Si-chem trả thù cho nàng Đi-na (Sáng-thế Ký 34) làm ông Gia-cốp buồn lòng; còn ông Ru-bên thì lại phạm tội loạn luân với vợ của cha là bà Bi-la (Sáng-thế Ký 35:22). Thế nhưng bất chấp sự dạy dỗ của gia đình, sự gian ác của người Ca-na-an, và trách nhiệm với địa vị trong gia đình, ông Giu-đa đã cưới một cô gái Ca-na-an làm vợ.


Khi đối diện với những thách thức trong đời sống, gia đình, chúng ta có xu hướng tách rời khỏi cộng đồng Cơ Đốc để làm bạn với thế gian, nhưng nhiều người không nhận ra những tác động tiêu cực và lâu dài do môi trường xã hội đem đến cho họ. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta hết sức cẩn thận. Thay vì trốn tránh những thách thức, tốt nhất chúng ta nên học cách đối diện với những thất bại, sai phạm, và khiếm khuyết của mình cùng gia đình để nhờ ơn Chúa vượt qua những thách thức hầu đem lại ảnh hưởng tốt cho chúng ta và cho cả những thế hệ sau chúng ta nữa.


Bạn thường phản ứng thế nào trước những thách thức trong cuộc sống và trong gia đình bạn?


Lạy Chúa, xin giữ con luôn ở trong Chúa. Xin cho con luôn tỉnh thức để vượt qua thách thức do những tác động xã hội đem đến cho con và gia đình con.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page