top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-05 Văn minh hay suy đồi?


 Câu gốc: “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ” (Mác 10:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói gì về quan hệ tình dục đồng giới? Sự dạy dỗ này khác biệt thế nào với quan niệm sống của xã hội? Bạn chọn thái độ nào khi đối diện với vấn đề này?


Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng chống nghịch Đức Chúa Trời, một xã hội đảo lộn mọi tiêu chuẩn đạo đức và “đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá” (câu 25). Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc một số nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, và xem việc công khai quan hệ đồng tính là hành động can đảm và văn minh! Cho dù chúng ta không kỳ thị hay ghét bỏ những người đồng tính vì Chúa không dạy chúng ta sống như vậy, nhưng chúng ta có trách nhiệm hiểu biết Lời Chúa về vấn đề này và vâng phục.


Trái với quan điểm của xã hội ngày nay xem việc công khai và chấp nhận quan hệ đồng tính là văn minh thì Kinh Thánh nói rõ đây là “tình dục xấu hổ” (câu 26). Sứ đồ Phao-lô đã đề cập tội này như một điển hình về “sự ô uế theo lòng ham muốn mình” (câu 24). Như vậy, quan hệ tình dục đồng tính không phải là một bước tiến của nền văn minh mà là một sự thụt lùi về nền tảng đạo đức của xã hội, là một tội gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.


Khi nghiên cứu về việc Sứ đồ Phao-lô đề cập đồng tính nữ (câu 26) trước khi đề cập đồng tính nam (câu 27), Tác giả Charles Hodge nhận định trong quyển giải nghĩa thư Rô-ma của ông là: “Sứ đồ Phao-lô đề cập trước hết đến sự thoái hóa của phụ nữ ở giữa người ngoại đạo vì giới nữ luôn là thành phần ảnh hưởng cuối cùng của sự suy đồi đạo đức, và vì vậy sự băng hoại của họ là bằng chứng cho thấy tất cả đức hạnh của xã hội đã bị đánh mất.” Trong câu 26, Sứ Đồ Phao-lô không dùng chữ gunē có nghĩa là đàn bà (women), nhưng dùng chữ thēleia, nghĩa là giống cái (female). Tương tự, trong câu 27, ông không dùng chữ đàn ông (men), mà chỉ dùng chữ chỉ về giống đực (male). Mục sư John MacArthur giải thích về cách sử dụng từ ngữ này trong quyển giải nghĩa thư Rô-ma của ông như sau: “Giống như trong hầu hết các ngôn ngữ, các thuật ngữ Hy Lạp thông thường dành cho phụ nữ và nam giới ngụ ý một phẩm giá nhất định, nhưng ở đây Sứ đồ Phao-lô từ chối gán những phẩm giá được ngụ ý này cho những người thoái hóa thành đồng tính luyến ái.”


Kinh Thánh dạy rằng quan hệ tình dục đồng giới là dấu hiệu của sự băng hoại đạo đức, là tội lỗi đáng xấu hổ chứ không phải là hành động văn minh đáng tự hào, là một sự từ chối những phẩm chất tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho con người và qua đó hạ thấp giá trị và nhân phẩm của con người. Cơ Đốc nhân cần hiểu rõ Lời Chúa để sống đúng và giúp người khác sống đúng.


Bạn có hết lòng sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa không?


Lạy Chúa, xin thương xót và cứu con ra khỏi mọi điều ác. Xin cho con và Hội Thánh can đảm sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page