top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-06 Tự do làm mọi điều, tốt hay xấu?


Rô-ma 1:18-28

 

Nghe AudioCâu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Cơn giận của Đức Chúa Trời tỏ ra với hạng người nào? Ngài đã phó mặc con người ra sao? Tại sao con người muốn tự do làm điều mình thích? Bạn muốn được tự do làm mọi điều hay được ở trong sự hướng dẫn của Chúa?


Sứ đồ Phao-lô cho biết con người khước từ Đức Chúa Trời đã khiến Ngài nổi giận (câu 18). Ngài đã bày tỏ chính Ngài bằng nhiều cách nhưng con người cứ cậy sự khôn ngoan mình, tự đổi vinh quang của Chúa để lấy điều hư nát của trần gian (câu 19-23). Từ đó, Ngài đã “phó mặc họ” vào tội lỗi, không còn nhắc nhở hay sửa trị (câu 24-28). Đây là một hình phạt thật khủng khiếp! Làm sai mà được cáo trách, chúng ta mới biết để sửa sai, nếu không chúng ta lại càng lún sâu trong tội lỗi, không có lối thoát.


Một trong những hình thức tội lỗi đã làm cho Đức Chúa Trời “phó mặc” là “tình dục xấu hổ” (câu 26-27), tức là đồng tính luyến ái. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho các mối quan hệ luyến ái của con người là giữa người nam và người nữ. Đó cũng là lý do Ngài tạo dựng nên người nam A-đam và người nữ Ê-va, chứ không tạo dựng hai người nam hoặc hai người nữ (Sáng-thế Ký 2:18-24). Thế nhưng từ khi tội lỗi vào trong thế gian, nó đã bóp méo các mối quan hệ của con người, khiến người ta nhìn nhận sai về quan hệ luyến ái và tự cho phép mình làm điều mình thích. Họ cho rằng họ có quyền yêu và quan hệ luyến ái với người họ thích, bất kể nam hay nữ. Thật đáng buồn khi con người ngày càng cổ xúy và ủng hộ cho những điều trái với tự nhiên, đi ngược lại với mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngày nay, cộng đồng của những người đồng tính có chiều hướng gia tăng, một số quốc gia lại có luật ủng hộ và cho phép họ kết hôn.


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta quan niệm thế nào về vấn đề nêu trên? Chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời ghê tởm tội này. Đây là một trong những tội trọng mà Sứ đồ Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 6:10 BTTHĐ: “Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng Vương Quốc Đức Chúa Trời.” Vậy, điều quan trọng đầu tiên chúng ta cần nhớ là tránh những điều dễ đẩy chúng ta vào chỗ phạm tội, tránh nghĩ rằng mình có quyền làm điều mình muốn. Các mối quan hệ của chúng ta phải thuận theo quy luật tự nhiên của Chúa, chúng ta mới được Chúa ban phước và kinh nghiệm được hạnh phúc trọn vẹn. Đừng để mình rơi vào tình cảnh hiểm nguy khi bị Chúa “phó mặc” cho tội lỗi.


Theo bạn, làm theo ý Chúa có mất tự do không? Tại sao?


Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ rằng con được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích, và không nên làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Xin giữ con ở trong mối liên hệ với Chúa để luôn được Ngài hướng dẫn cuộc đời con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


69 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page