top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-07 Bản năng tự nhiên hay chọn lựa tội lỗi?


 Câu gốc: “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” (câu 26).


Câu hỏi suy ngẫm: Những người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới thường cho rằng đây là bản năng tự nhiên, Kinh Thánh có câu trả lời ra sao? Bạn cần có thái độ nào khi đối diện với vấn đề này?


Nhiều người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới vì cho rằng đây là bản năng tự nhiên, do đó mỗi người có quyền sống đúng với chính mình, và mọi người phải tôn trọng quyền cá nhân của người khác. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết quan hệ tình dục đồng giới là “đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên” (câu 26). Trong sự sáng tạo tốt đẹp của Đức Chúa Trời không có khái niệm về quan hệ tình dục đồng giới, mà đây là hậu quả của tội lỗi, của lòng chai đá, và muốn chống nghịch Đức Chúa Trời, nên Ngài “đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình” (câu 24).


Mục sư John McArthur cho rằng mọi người đều sinh ra trong tội lỗi (Thi Thiên 51:5), do đó mỗi cá nhân đều có những xu hướng và cám dỗ khác nhau hướng đến những tội lỗi cụ thể nào đó. Nhưng không ai được sinh ra là một người đồng tính hay là một tên trộm cướp. Nghiên cứu khoa học mới nhất (Scientific American, ngày 28/9/2019) tuyên bố không có gene đồng tính luyến ái. Như vậy, xu hướng đồng tính luyến ái không có ngay từ lúc mới sinh mà do chính chọn lựa của người đó. Không thể nói vì tôi sinh ra là một người tham lam nên tôi phải sống đúng với bản năng đó và trở thành một tên trộm cướp. Chắc chắn không ai khen ngợi tên trộm cướp là sống đúng với chính mình và tôn trọng quyền cá nhân của chúng! Do đó, ngay cả một người cho rằng mình có xu hướng ham thích người đồng giới thì đó cũng không phải là lý do để biện hộ cho việc họ “đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên” để quan hệ tình dục với một người đồng giới. Hơn thế nữa, tội lỗi không chỉ là hành động mà còn là tư tưởng (Ma-thi-ơ 5:27-28). Như vậy, chỉ cần “un đốt tình dục” (câu 27) với người đồng giới là đã phạm tội rồi. “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15).


Để thắng hơn “sự ô uế theo lòng ham muốn mình” (câu 24) chúng ta phải thừa nhận quan hệ tình dục đồng giới là tội lỗi, phải ăn năn, nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh để đắc thắng. Hội Thánh cũng phải bày tỏ tình yêu thương với những người đồng tính luyến ái, không kỳ thị, xa lánh nhưng chia sẻ Phúc Âm cho họ, giúp họ nhận biết Chân Lý, gây dựng họ trong đức tin, cầu thay cho họ để xin sự chữa lành và giải cứu từ quyền năng Đức Thánh Linh.


Bạn yêu thương hay kỳ thị lánh xa người đồng tính?


Lạy Chúa, con là tội nhân và chỉ được cứu nhờ ân sủng của Ngài. Xin ban sự soi sáng và quyền năng Chúa để cứu giúp những người đang còn trong sự tăm tối.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


44 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page