top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-07 Lún Sâu

Updated: May 8

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).


Câu hỏi suy ngẫm: Để đáp trả sự gian dối và thất tín của gia đình ông Giu-đa, bà Ta-ma đã làm gì? Việc làm đó đem đến những hậu quả nào? Có lời cảnh báo nào cho bạn và gia đình bạn?


Bà Ta-ma biết cậu út Sê-la đã khôn lớn mà ông gia không có ý gả nàng cho cậu Sê-la làm vợ nên lập một kế hoạch để ép buộc ông Giu-đa phải thực hiện điều này. Khi biết ông Giu-đa đến Thim-na để hớt lông chiên, bà Ta-ma liền đến đó, giả làm một gái mại dâm rồi ăn nằm với ông gia mình với giá một con dê, và vì không đem theo dê nên ông Giu-đa đã để lại con dấu, sợi dây, và cây gậy để làm tin (câu 12-19). Sau đó, khi ông nhờ người đem con dê đến để chuộc những vật làm tin thì không tìm ra cô gái mại dâm đó nữa (câu 20-23).


Có thể thấy sự suy đồi đạo đức trong gia đình này ngày càng gia tăng khi ông Giu-đa quan hệ với gái mại dâm, còn cô dâu Ta-ma thì bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Và một lần nữa chúng ta nhìn thấy tội dẫn đến tội khi ông Giu-đa lừa dối bà Ta-ma dẫn đến việc bà Ta-ma lừa dối lại ông, và sau cùng, cả hai phạm tội loạn luân với nhau (câu 14-19). Tội lỗi còn dẫn đến sự hủy diệt (Gia-cơ 1:14-15). Ba tháng sau, khi biết bà Ta-ma có thai, ông Giu-đa đã ra lệnh thiêu sống bà, và khi ấy bà Ta-ma mới tiết lộ bí mật để bảo toàn mạng sống (câu 24-26). Tội lỗi giấu kín đã bị phơi bày, danh dự của cả ông Giu-đa và bà Ta-ma đều bị bôi nhọ.


Câu chuyện bi thảm và đen tối trong gia đình của ông Giu-đa đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng, đó là bất cứ ai cũng có thể phạm tội, ngay cả một người như ông Giu-đa được sinh ra trong gia đình của các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Do đó, đừng bao giờ xem thường quyền lực của tội lỗi (Châm-ngôn 14:9). Có lẽ bà Ta-ma nghĩ rằng kế hoạch của mình là khôn ngoan, và có lẽ bà cũng chỉ muốn âm thầm sinh con để làm áp lực trên ông Giu-đa rồi đòi lại quyền thừa kế đất đai. Ông Giu-đa cũng nghĩ rằng kế hoạch của mình là khôn ngoan, nhưng chính sự vô cảm, thiếu tình thương của ông đối với con dâu mình đã vạch trần tội lỗi của ông. Cả nhà ông Giu-đa đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.


Đây cũng là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho gia đình chúng ta, vì khi phạm tội, ai cũng nghĩ rằng mình có khả năng che giấu và kiểm soát tội lỗi, đồng thời sẽ tránh được hậu quả, nhưng tội lỗi luôn sẽ bị phơi bày và có án phạt cho nó. Đức Chúa Trời là công chính và mỗi người sẽ nhận được điều mình đáng nhận (Châm-ngôn 14:14; 23:17).


Bạn đang có những tội lỗi giấu kín nào? Bạn cần có quyết định gì?


Lạy Chúa, xin tha thứ sự ngu dại của con vì nhiều lần con đã xem thường hậu quả của tội lỗi và phạm tội với Ngài. Xin cho con nhận ra tác hại của tội lỗi trên con có thể ảnh hưởng đến gia đình con, và xin giúp con luôn sống kính sợ Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page