top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-08 Giúp nhau xây dựng hôn nhân


 

Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng-thế Ký 2:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên người mạnh cần phải làm gì cho người yếu? Nguyên tắc này áp dụng trong hôn nhân như thế nào? Vợ chồng bạn đang giúp nhau thế nào để hôn nhân của bạn hoàn thiện và giống Chúa hơn?


Sứ đồ Phao-lô đưa ra một nguyên tắc chung cần có trong Hội Thánh là: “chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình” (câu 1). Nguyên tắc này cũng rất cần thiết để áp dụng trong hôn nhân. Ngay từ buổi ban đầu khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời đã khẳng định: “Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Chúa biết ông A-đam có những hạn chế và cần người giúp đỡ, nên Ngài dựng nên bà Ê-va ở bên cạnh ông. Hôn nhân được Chúa thiết lập giữa người nam và người nữ để bổ sung, giúp đỡ, và gây dựng lẫn nhau giúp cho hôn nhân được hoàn thiện và hạnh phúc.


Sứ đồ Phao-lô dạy mỗi người trong chúng ta không chỉ biết làm vừa lòng mình, nhưng còn làm vừa lòng người lân cận để giúp ích và gây dựng lẫn nhau (câu 1-2). Ông cũng nêu cho chúng ta về tấm gương tuyệt vời của Chúa Giê-xu khi Ngài không làm vừa lòng chính mình mà sẵn sàng chịu nhục mạ để cứu nhân loại (câu 3-4). Ông Phao-lô cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống hòa hợp với nhau để cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Cha (câu 5-6).


Nguyên tắc giúp đỡ và bổ sung cho nhau là nguyên tắc quan trọng để xây dựng hôn nhân bền vững. Vợ và chồng là hai con người khác nhau, hai cá nhân riêng biệt, cả hai đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời chứ không phải theo hình ảnh của người kia. Vì thế, khi bước vào hôn nhân sẽ có rất nhiều điều khác biệt, có khi là hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu dạy: “Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi” (Ma-thi-ơ 19:6a). Cả hai phải giúp nhau để trở nên hòa hợp cả về tâm linh, thể xác, và tinh thần. Để làm được điều này, chúng ta cần noi theo gương Chúa Giê-xu và áp dụng những nguyên tắc Sứ đồ Phao-lô vừa dạy ở đây.


Hai vợ chồng cần phải “tiếp” nhau, nghĩa chấp nhận nhau như chính Chúa đã chấp nhận mình, cả ưu lẫn khuyết điểm (câu 7). Mỗi người với những ưu điểm riêng sẽ bổ sung và giúp đỡ những khiếm khuyết của người kia. Cả hai cùng giúp nhau trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn, và giống Chúa hơn mỗi ngày. Hãy cảm tạ Chúa về những điều khác nhau giữa bạn và người phối ngẫu. Xin Chúa giúp vợ chồng hiểu nhau, chấp nhận nhau và dùng những điểm khác nhau để cùng xây dựng hôn nhân của chúng ta trở nên thích thú và đặc biệt.


Bạn có chấp nhận những khác biệt và sẵn sàng giúp đỡ, bổ sung cho nhau trong hôn nhân không?


Lạy Chúa, xin giúp vợ chồng con luôn vì vinh quang của Chúa mà chấp nhận nhau như chính Ngài đã chấp nhận chúng con. Xin dạy vợ chồng con biết giúp đỡ và bổ sung cho nhau để xây dựng hôn nhân bền vững trong Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page