top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-08 Nhịn nhục đối với mọi người


 

Câu gốc: “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con cái Chúa phải cư xử thế nào đối với từng hạng người? Cuối cùng là phải có thái độ ra sao với mọi người? Điều này dễ hay khó? Nhờ đâu bạn có thể nhịn nhục với mọi người?


Tục ngữ Việt Nam có câu nói “một câu nhịn, chín câu lành” với dụng ý khích lệ con người nên nhẫn nhịn và chịu đựng lẫn nhau để không dẫn đến xung đột. Khi chúng ta có mâu thuẫn hay xích mích với người khác, nếu nhịn nhục thì chúng ta sẽ giữ được sự an vui và tốt lành thay vì hiềm khích và tranh chấp. Là con cái Chúa, chúng ta lại càng phải học tập tính nhịn nhục đối với mọi người, dù người đó có làm tổn thương chúng ta.


Trong phần kết của thư thứ nhất gửi cho Hội Thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ đồ Phao-lô đưa ra nhiều lời khuyên bảo rất quý báu. Trong câu 14-15, ông khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca về cách cư xử với từng hạng người họ thường đối diện trong cuộc sống. Đối với “những kẻ ăn ở bậy bạ” hay kẻ lười biếng, họ nên răn bảo, khuyên nhủ. Đối với “những kẻ ngã lòng,” họ cần phải an ủi, khích lệ. Còn đối với “những kẻ yếu đuối,” họ phải “nâng đỡ” và hỗ trợ. Tóm lại, Cơ Đốc nhân phải biết kiên nhẫn và sống “nhịn nhục đối với mọi người” (câu 14). Khi con cái Chúa học theo gương kiên nhẫn và nhịn nhục của Chúa Giê-xu (I Ti-mô-thê 1:16) thì có thể sống hòa thuận được với mọi người.


Nhịn nhục là một trong những phẩm tính của Chúa Thánh Linh mà Cơ Đốc nhân cần phải thể hiện trong đời sống. Khi chúng ta để cho Chúa Thánh Linh làm chủ và kiểm soát cuộc đời mình thì việc nhịn nhục hay nhẫn nại với người khác hay trước một hoàn cảnh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Có thể chúng ta sẽ chịu thiệt thòi khi phải nín chịu nhưng kết quả sau sự nhẫn nhịn ấy sẽ rất tốt đẹp, giữ được hòa khí cho cả đôi bên. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta không nên “lấy ác báo ác,” nhưng hãy tìm dịp để làm điều tốt đẹp cho nhau và cho mọi người (câu 15). Một khi có thể nhịn nhục thì chúng ta sẽ không có ý định trả thù hay cố tranh cãi để hơn thua, mà ngược lại, trong sự nhịn nhục đó, chúng ta sẽ giúp cho người khác nhận ra điều nên làm để mọi người có thể sống trong hòa bình, vui vẻ.


Thông thường chúng ta có thể dễ dàng nhịn người mình yêu quý, nhưng ở đây Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải “nhịn nhục đối với mọi người.” Theo bản chất tội lỗi tự nhiên của con người, rất khó để chúng ta có thể nhịn nhục, nhưng nhờ sự giúp sức của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể làm được, vì đây là bông trái Thánh Linh trong đời sống của người biết đầu phục Ngài hoàn toàn.


Bạn có sẵn sàng nhờ cậy Chúa Thánh Linh để nhịn nhục người khác không?


Lạy Chúa Thánh Linh, xin cai trị tấm lòng và tâm trí con để giúp con biết chậm nóng giận, có thể nín chịu và luôn nhịn nhục, nhẫn nại với mọi người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page