top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-08 Sống thử


 Câu gốc: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho loài người như thế nào? Thứ tự của định chế hôn nhân do Chúa thiết lập trong câu 24 là gì? Tại sao ngày nay nhiều người chủ trương phải sống thử? Bạn quan niệm thế nào về sống thử?


Sáng-thế Ký chương 2 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Trời dùng xương sườn của ông A-đam để tạo nên người nữ rồi đưa đến cùng ông. Sau đó, Chúa thiết lập hôn nhân cho hai người. Trước hết, chúng ta cần nhận biết hôn nhân là do chính Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho loài người. Vì thế, mọi người đều phải trân trọng tặng phẩm Chúa ban cho mình. Thứ hai, câu 24 nêu lên một định chế hôn nhân vô cùng quan trọng, được Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô nhắc lại nhiều lần (Ma-thi-ơ 19:5; Mác 10:7-8;


I Cô-rinh-tô 6:16; Ê-phê-sô 5:31). Lời Chúa cho thấy thứ tự của định chế hôn nhân Đức Chúa Trời thiết lập trước hết là “lìa cha mẹ” để thành lập một gia đình mới, mà đám cưới là hình thức công khai từ xưa đến nay. Thứ hai là “gắn bó với nhau,” không thể chia lìa trong cuộc sống lứa đôi. Thứ ba là “trở nên một thịt” nói lên khía cạnh tính dục trong hôn nhân.


Ngày nay, thứ tự này bị nhiều người đảo lộn, họ quan niệm cần phải sống thử với nhau trước, nếu thấy hợp thì mới kết hôn. Quan niệm này chú trọng đến tình dục, coi tình dục là điều kiện chứng tỏ tình yêu. Thật ra, người chủ trương sống thử là người đang sống theo bản năng của một sinh vật chứ không sống như một tạo vật cao quý của Đức Chúa Trời. Tình yêu và tình dục là tặng phẩm Chúa ban cho con người. Hôn nhân là một kết ước trọn đời và từng bước trải nghiệm cùng nhau qua năm tháng, chứ không phải một ngày một bữa mà phải “thử” như mua một món hàng, sử dụng không vừa ý thì vứt bỏ. Đặc biệt các bạn nữ có muốn mình là một “món hàng” để các bạn nam “thử” trước khi “mua” không? Một nghiên cứu của Đại học Columbia cho biết chỉ có 14% các cặp đi đến hôn nhân chính thức sau khi sống thử. Số 14% này cũng thường bất hòa, không hạnh phúc và có tỉ lệ ly dị cao, nguyên nhân là do bất mãn vì thấy người kia khi “sống thật” không còn lý tưởng như lúc “sống thử”!


Khi chấp nhận sống thử, chúng ta đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời vì đã coi thường tặng phẩm cao quý Chúa ban, và tự quyền đảo lộn thứ tự của định chế hôn nhân do Đức Chúa Trời răn dạy. Cha mẹ chúng ta sẽ đau khổ thế nào khi biết con mình đang sống thử? Và những hậu quả mỗi người phải gánh chịu khi tan vỡ sẽ ra sao? Xin Chúa cho mỗi chúng ta nghiêm túc trong tiến trình đến với nhau hầu tránh những cám dỗ trong tình yêu.


Bạn có thấy hôn nhân là tặng phẩm vô cùng cao quý Chúa ban cho bạn không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã thiết lập hôn nhân và ban cho con tặng phẩm quý báu của hôn nhân. Xin cho con hết lòng sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa để con hưởng phước trong tình yêu và hôn nhân.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page