top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-09 Ông Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ông Ti-mô-thê

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Bí quyết thành công của Sứ đồ Phao-lô trong việc dạy dỗ, huấn luyện ông Ti-mô-thê là gì? Bạn học được gì từ ông Phao-lô để vượt qua thách thức trong việc nuôi dạy con cháu?


Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta bí quyết thành công trong việc nuôi dạy con cháu cho Chúa. Thứ nhất, quan tâm đến đức tin. Chàng trai trẻ Ti-mô-thê sống ở thành phố Lít-trơ thuộc vùng Ga-la-ti, có mẹ là người Do Thái, cha là người Hy Lạp (Công Vụ 16:1). Từ thuở nhỏ, ông đã được mẹ và bà ngoại dạy dỗ Kinh Thánh Cựu Ước kỹ càng (II Ti-mô-thê 1:5; 3:15). Trong vòng truyền giáo lần thứ nhất, ông Phao-lô đã giúp ông trở thành Cơ Đốc nhân, và đã quan tâm theo dõi hạt giống đức tin của con thuộc linh mình được gieo trồng và nẩy nở ra sao.


Thứ hai, hết lòng nuôi dưỡng đức tin. Sự nuôi dưỡng đức tin bắt đầu từ sự quan tâm về thể chất đến cá tính của con. Sứ đồ Phao-lô khích lệ con giữ gìn sức khỏe (I Ti-mô-thê 5:23), giúp con khắc phục tính nhút nhát để không bị xem thường (I Ti-mô-thê 4:12). Ông đã cho phép con theo ông trong vòng truyền giáo thứ nhì để hướng dẫn; sai đi làm sứ giả cho ông để giải quyết một số vấn đề trong các Hội Thánh (Phi-líp 2:19; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:2). Đặc biệt, ông Phao-lô để ông Ti-mô-thê lưu lại Hội Thánh Ê-phê-sô như một người chăn bầy, lo nhiều mặt trong sinh hoạt Hội Thánh (I Ti-mô-thê 1:3). Ngoài ra, ông còn dùng uy tín của mình để giới thiệu ông Ti-mô-thê cho mọi người. Trong lời mở đầu giới thiệu người viết chín bức thư gửi cho các Hội Thánh, có đến năm bức thư ông Phao-lô đã kèm thêm tên Ti-mô-thê vào đó.


Thứ ba, khích lệ con vượt qua những thách thức đức tin. Sứ đồ Phao-lô đã dùng chính đời sống mình làm gương cho con. Khi bị tù lần cuối và biết sắp bị xử tử, ông viết bức thư cuối cùng khích lệ ông Ti-mô-thê “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2). Tóm lại, ông Phao-lô đã thành công trong việc nuôi dạy con thuộc linh của mình thành một người lính giỏi trong mặt trận thuộc linh.


Xã hội càng tự do, sự đổ vỡ trong gia đình càng nhiều, thách thức trong việc nuôi dạy con cháu theo Lời Chúa càng cao. Mỗi chúng ta dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ kế, hoặc ông bà, cô dì chú bác, hay những cha mẹ tinh thần, hãy học nơi Sứ đồ Phao-lô để biết quan tâm, nuôi dưỡng đức tin cho con cháu và khích lệ chúng vững vàng trong đức tin. Dù có lắm thách thức nhưng chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để nuôi dạy con cháu trở nên những người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu.


Bạn quan tâm nuôi dạy con cháu trong những lãnh vực nào?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những bài học vượt qua thách thức để nuôi dạy con cháu trở thành người lính giỏi cho Chúa. Xin cho con biết ưu tiên quan tâm, nuôi dưỡng, và khích lệ đức tin của con cháu con nhiều hơn.gài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page