top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-09 Ban cho có phước hơn nhận lãnh


 

Câu gốc: “Lòng rộng rãi sẽ được no nê; còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội” (câu 25).


Câu hỏi suy ngẫm: Đâu là tinh thần và cách sử dụng của cải cần phải có? Theo đuổi thái độ và cách sử dụng của cải đúng đắn sẽ đem đến những kết quả nào? Mục đích làm ăn kiếm tiền của bạn là gì?


Nhiều người cho rằng sống trên đời cần phải tìm mọi cách tích trữ của cải càng nhiều càng tốt. Thế nhưng Kinh Thánh lại đưa ra một nguyên tắc hoàn toàn trái ngược, “Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên” (câu 24a). Từ ngữ “rải… ra” được dùng 9 lần trong Kinh Thánh có nghĩa là “ném ra một cách rộng rãi.” Từ ngữ này nói đến tinh thần ban cho rộng rãi, hào phóng, không tính toán thiệt hơn. Và nguyên tắc sống theo Lời Chúa dạy tại đây là càng rải ra thì “càng thêm nhiều lên” giống như một nông dân gieo càng nhiều thì gặt càng nhiều (II Cô-rinh-tô 9:6).


Vào thời bấy giờ có những người đầu cơ lúa gạo và lợi dụng những lúc mất mùa để làm giàu, nhưng người công chính sẽ không làm như vậy, “Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra” (câu 26b). Thái độ của “người công chính” đối với của cải là xem mình chỉ là người quản gia, sử dụng của cải để đem lại lợi ích cho người khác. Tấm gương của người công chính là ông Giô-sép khi Chúa khải tỏ cho biết sau bảy năm được mùa sẽ đến bảy năm mất mùa, và khi bảy năm mất mùa đến, ông mở kho bán lúa cho mọi người (Sáng Thế Ký 41:56; 42:1-5).


Chúng ta cần nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và mình phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước mặt Ngài. Nhận biết những gì mình có là do Chúa ban cho để dùng trong mục đích của Ngài, và cũng cần nhận biết ích lợi của người khác là quan trọng, không lợi dụng những gì mình có để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thế gian này cho rằng mục đích tối hậu của kinh doanh là lợi nhuận nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng mục đích tối hậu của mọi việc làm là sự vinh quang của Đức Chúa Trời, là lợi ích của cộng đồng, và là lợi ích của người khác (I Cô-rinh-tô 10:31; Phi-líp 2:4). Khi chọn một công ty để đầu tư hoặc chọn một sản phẩm để kinh doanh có bao giờ bạn hỏi rằng sản phẩm đó có lợi cho cộng đồng, hoặc công ty mình làm việc đó có những hoạt động ích lợi cho cộng đồng không?


Một người xem quyền lợi của người khác hơn quyền lợi của mình sẽ nhận được sự ban phước, “Lòng rộng rãi sẽ được no nê; còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội” (câu 25). “Nhuần gội” có nghĩa là “cho uống nước no nê, làm cho ướt sũng.” Do Thái là xứ nông nghiệp nên nước là yếu tố vô cùng quan trọng, và nguyên tắc thuộc linh tại đây là người sẵn sàng cho nước tưới vườn của người lân cận chắc chắn cũng sẽ được tưới mát.


Bạn có đang sử dụng những gì mình có cách đúng đắn và ích lợi cho cộng đồng không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về sự ban cho dư dật của Ngài trên đời sống con. Xin cho con biết sử dụng những gì Chúa ban để đem đến ích lợi cho những người khác.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page