top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-10 Điều Gì Làm Tôi Chết

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b Bản Truyền Thống—BTT). “Nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại” (câu 13b Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Bản chất và vai trò của luật pháp được trình bày như thế nào? Luật pháp tác động thực tế ra sao trong đời sống con người? Bằng cách nào tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sinh ra mọi thứ ham muốn trong lòng? Bạn rút ra bài học gì cho mình?


Sứ đồ Phao-lô khẳng định bản chất của luật pháp không phải là tội lỗi. Trái lại, luật pháp đến từ Đức Chúa Trời là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt lành. Vai trò của luật pháp là chỉ cho con người biết thế nào là tội lỗi (câu 7b). Luật pháp là tấm gương trình bày chuẩn mực Đức Chúa Trời muốn dân Ngài soi mình để nhận ra tội lỗi khi họ vi phạm luật pháp.


Luật pháp còn cho con người biết hậu quả của việc phạm tội sẽ đưa con người đến sự phán xét, sự chết (Rô-ma 7:5; 6:23a). Đức Chúa Trời ban cho con người tự do để kinh nghiệm đời sống sung mãn, phước hạnh khi vâng theo giới răn; và trải nghiệm sự bất hạnh, đau đớn khi bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Dù luật pháp của Chúa là tốt lành, được Chúa ban để đem lại điều tốt lành cho con người nhưng bản thân luật pháp không giải quyết được vấn đề tội lỗi và cũng không giúp con người sống tốt hơn. Thực tế, luật pháp khiến con người sống tệ hại hơn. Sứ đồ Phao-lô lập luận, dựa trên điều răn mà tội lỗi đã nhân dịp khơi dậy trong con người đủ thứ ham muốn (câu 8). Ông dùng đại từ “tôi” để chia sẻ trải nghiệm của chính mình cũng như những ai đã sống dưới sự ràng buộc của luật pháp rằng, ngày trước khi chưa biết luật pháp thì dù tôi phạm tội cũng không bị ai kết án, nhưng khi có luật pháp thì tội lỗi vùng dậy giết tôi.


Có luật pháp thì tội lỗi sống, còn ông thì chết. Điều này khẳng định con người bất lực trước sự kết tội của luật pháp. Bởi bản chất tội lỗi, nổi loạn, con người muốn làm ngược lại mọi điều Chúa muốn. Mặc khác, chuẩn mực luật pháp Chúa đưa ra, không ai ngoài Chúa Giê-xu mới có thể đạt được. Tội lỗi nhân dịp thì thầm: “Dù bạn có cố gắng thế nào thì cũng trượt cuộc thi và sự chết đang chờ bạn.” Vậy thì, kết quả của việc sống giữ luật pháp và sống buông thả theo tư dục có gì khác nhau? Vì “bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại” (câu 13b).


Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta trên cây thập tự, nhờ tình yêu và ân sủng của Ngài chúng ta được sống vượt trên sự buộc tội của luật pháp, được xưng công chính và được cứu!


Bạn đang sống theo luật pháp hay nhờ tình yêu và ân sủng Chúa?


Lạy Chúa, cầu xin năng lực của Chúa giúp con thắng hơn xu hướng phạm tội để vừa muốn vừa làm theo ý muốn Ngài và ngày càng trở nên trọn vẹn giống Cha của con ở trên trời.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page