top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-11 Di sản lời hứa


 Câu gốc: “Kìa, Ta phó xứ này cho các ngươi! Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Phục-truyền Luật-lệ Ký Luật Lệ Ký có nghĩa là gì? Ông Môi-se giải nghĩa luật pháp cho đối tượng nào? Ông nhắc cho họ biết gì về lời hứa của Đức Chúa Trời? Di sản vững chắc cho con dân Chúa ngày nay là gì? Di sản ấy khích lệ bạn điều gì?


Phục-truyền Luật-lệ Ký Luật Lệ Ký có nghĩa là truyền lại những luật lệ đã có cho “cả Ít-ra-ên” (câu 1). Đây là quyển sách luật pháp truyền lại những luật lệ đã được Chúa ban hành trước kia tại núi Si-na-i cho thế hệ mới, chuẩn bị đánh chiếm đất hứa Ca-na-an, vì thế hệ đầu tiên đã chết hầu hết trong hoang mạc do tội chống nghịch Chúa. Những bài giảng của ông Môi-se trong sách đều là những ký ức về những điều ông cùng thế hệ đầu tiên của người Ít-ra-ên trải qua, những chiến thắng lẫy lừng cũng như những kinh nghiệm thương đau.


Ông Môi-se cần thuật lại những câu chuyện lịch sử với mục đích dùng những kinh nghiệm trong quá khứ để dạy dỗ, nhắc nhở thế hệ mới của người Ít-ra-ên hiểu được lịch sử của dân tộc mình và thấy được mình đang ở đâu trong dòng lịch sử ấy. Đồng thời, ông cũng khích lệ họ sẵn sàng giở trại rời khỏi vùng đất an toàn và chuẩn bị tinh thần đánh chiếm miền đất đượm sữa và mật Chúa hứa ban cho tổ phụ họ.


Một trong những điều quan trọng ông Môi-se dùng để khích lệ tinh thần cho thế hệ mới là ông nhắc về di sản lời hứa, là di sản chính Đức Chúa Trời đã hứa “ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ” (câu 8). Nhằm giúp thế hệ mới của người Ít-ra-ên nhận thức rằng việc được sinh sống ở miền Đất Hứa màu mỡ Ca-na-an là điều Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ, chứ không phải là tham vọng của ông Môi-se hay của dân tộc. Và điều đó sẽ trở thành hiện thực khi người Ít-ra-ên tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong công cuộc đánh chiếm miền Đất Hứa.


Di sản vững chắc Chúa ban cho Cơ Đốc nhân ngày nay chính là những lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể thấy khi một thế hệ của người Ít-ra-ên ngã xuống, thế hệ khác lại trổi lên, nhưng Lời Chúa hứa ban cho họ là trường tồn bất diệt. Những gì Chúa đã hứa với con dân Ngài, chắc chắn Ngài sẽ làm thành. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta có vững tin vào lời hứa Chúa ban cho mình không? Con người yếu đuối, bất toàn, rất dễ hoài nghi vào những điều Chúa hứa ban vì những lời hứa ấy luôn vượt quá suy tưởng giới hạn của con người. Nếu lúc nào lòng chúng ta hoài nghi về lời hứa Chúa dành cho mình, hãy nhìn vào gương của các thế hệ đi trước để nắm chặt lời hứa của Chúa, mạnh mẽ tiến bước trên linh trình cho đến ngày gặp Ngài.


Bạn đã kinh nghiệm thế nào về những điều Chúa hứa với mình?


Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì những lời hứa Ngài ban cho con. Xin giúp con bám chặt vào những lời hứa ấy mà tiến bước trên linh trình theo Chúa từng ngày.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


50 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page