top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-12 Sống nhân đạo và có trách nhiệm


 

Câu gốc: “Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này đề cập đến luật lệ gì? Luật lệ này dạy người Ít-ra-ên phải sống thế nào với người lân cận? Điều này cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn áp dụng bài học này cho mình ra sao?


Đối với Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, giữ vật nhặt được dù biết hay không biết sở hữu chủ là ai đều bị xem như trộm cắp. Vậy nên trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se truyền dạy dân Chúa cách giải quyết khi gặp con vật hay bất kỳ vật gì của người khác. Nếu một người phát hiện một con vật đi lạc, người đó phải có trách nhiệm dẫn con vật đó về cho chủ của nó. Trường hợp không biết chủ con vật ấy là ai, hay vì ở quá xa, người tìm thấy con vật ấy phải có trách nhiệm chăm sóc nó cho đến khi chủ của nó tìm đến, không được phép làm ngơ. Không những thế, khi dân Chúa nhìn thấy một con vật nào gặp tai nạn bên đường cũng phải giúp đỡ nó, chớ bỏ mặc làm ngơ.


Xét về tính thực tiễn, những điều này đôi khi gây phiền toái cho người tìm thấy con vật đi lạc hay của rơi vì họ phải tạm gác công việc của mình sang một bên để lo giúp đỡ cho người anh em mình đang phải cuống cuồng đi kiếm con vật hay của rơi bị mất. Nhưng trên phương diện thuộc linh, đây là cách Chúa dạy dân Ngài thực hành tình yêu thương với người lân cận bằng hành động thiết thực. Bên cạnh đó, những luật này cũng nhằm dạy dỗ người Ít-ra-ên biết rằng họ cần phải giúp đỡ, đối xử nhân đạo, và có trách nhiệm với nhau trong cộng đồng giao ước. Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng nhân từ, nên những luật lệ của Chúa ban cho dân Ngài cũng thấm đẫm tính nhân đạo.


Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người đối xử với nhau khá thờ ơ, không sẵn lòng giúp đỡ nhau khi có cơ hội. Nhiều người chỉ biết đến cuộc sống của mình mà không quan tâm đến những người chung quanh. Cuộc sống bận rộn khiến mọi người thờ ơ trước những nhu cầu cần được giúp đỡ của người lân cận. Những lý do thờ ơ ấy nghe có vẻ hợp lý, nhưng với Chúa, đó chỉ là sự ngụy biện của một đời sống thiếu tình yêu thương. Nếp sống ích kỷ và thiếu trách nhiệm với mọi người đã khiến cho tình trạng xã hội ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cho nên rất cần những Cơ Đốc nhân nhiệt tình, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác để làm muối của đất và sự sáng trong thế gian tăm tối. Qua nếp sống yêu thương của Cơ Đốc nhân nhiều người sẽ biết đến Chúa. Hãy sống theo Lời Chúa Giê-xu dạy: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12).


Bạn có sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có cơ hội không?


Lạy Chúa, Đấng đối đãi với con cách nhân từ, đầy lòng thương xót. Xin giúp con luôn sẵn lòng đưa tay ra đối đãi nhân từ với người lân cận con khi họ có nhu cầu cần cứu giúp.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page