top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-13 Duy trì trật tự trong giới tính


 

Câu gốc: “Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời nghiêm cấm người nữ không được phép mặc quần áo của người nam và ngược lại? Nguyên tắc phía sau luật lệ này là gì? Luật lệ này có giá trị như thế nào trong thế giới ngày nay?


Vì người Ít-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được biệt riêng với các dân tộc khác, nên có những tập tục được chấp nhận trong nền văn hóa ngoại giáo thì bị cấm với dân Chúa, và Ngài ghê tởm những ai làm như vậy. Luật lệ về trang phục Chúa truyền dạy dân Ngài trong câu Kinh Thánh này là một điển hình.


Có hai lý do chủ yếu Chúa ban hành luật lệ này. Thứ nhất, Ca-na-an là xứ đầy những tập tục suy đồi về tính dục và trang phục nam nữ lộn xộn. Luật cấm này là một lời khuyến cáo dân Chúa không được bắt chước theo những hành vi đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục cách ghê tởm của người Ca-na-an. Điều này cũng nhằm nhấn mạnh sự khác biệt về giới tính là một phần quan trọng trong trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và dân Chúa không được phép làm lệch lạc sự khác biệt về giới tính. Thứ hai, một số tôn giáo của người ngoại bang ở vùng cận Đông quy định người nam và người nữ đổi quần áo cho nhau như một phần trong các nghi lễ cầu sinh sản. Nhưng với địa vị là dân thánh của Chúa, khi một cặp vợ chồng muốn có con, họ nên khẩn thiết cầu nguyện như bà An-ne ngày trước (I Sa-mu-ên 1:10-11), nương cậy quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không học đòi những hủ tục tôn giáo của người ngoại bang. Nguyên tắc đằng sau luật lệ này là sự biệt riêng người Ít-ra-ên khỏi thế gian, và sự nhận biết rõ ràng về sự khác biệt giới tính của người nam và người nữ do Đức Chúa Trời tạo dựng (Sáng-thế Ký 5:2).


Thế giới ngày nay rộ lên những phong cách thời trang menswear, là quần áo kiểu nam nhưng thiết kế dành cho nữ mặc, hay có cả những phong cách thời trang unisex, là mốt quần áo nam và nữ đều mặc được. Hay cũng có phong trào chụp hình cưới hóa trang, nam trong trang phục cô dâu, còn nữ trong trang phục chú rể. Hoặc cũng có nhiều bậc phụ huynh vì một lý do nào đó, họ cho con mình mặc những kiểu quần áo ngược với giới tính của con. Không phải áo quần xúc phạm Chúa, nhưng chính hành vi bắt chước thế gian, làm xáo trộn và rối loạn trong việc phân định giới tính qua trang phục, không những gây ảnh hưởng xấu đến việc định hình giới tính ở tuổi mới lớn, mà còn có những định hướng sai về giới tính cho con cháu. Vậy nên, mỗi Cơ Đốc nhân cần quan tâm duy trì về trật tự trong giới tính mà Chúa đã thiết lập theo mục đích của Ngài.


Bạn có đang theo đuổi kiểu thời trang nào làm lệch lạc trật tự giới tính Chúa dựng nên không?


Lạy Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài, con tin đây là điều tốt nhất Chúa ban, xin giúp con giữ gìn trật tự giới tính Chúa đã thiết lập.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page