top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-14 Sự sáng thuộc linh


 

Câu gốc: “Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng” (câu 22).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự sáng của cả thân thể phụ thuộc vào điều gì? Vì sao Chúa nói con mắt là đèn của thân thể? Sự sáng thuộc linh của người theo Chúa quan trọng như thế nào? Điều gì giúp bạn có những quyết định đúng đắn chi phối cuộc đời bạn?


Chúa Giê-xu ví sánh con mắt như ngọn đèn chiếu sáng cho toàn thân thể. Mọi hoạt động của các chi thể đều phụ thuộc nơi ánh sáng của mắt. Thế nên, có thể nói đời sống của một người trở nên sáng láng hoặc tối tăm đều tùy thuộc vào nguồn sáng nơi mắt. Sự sáng của mắt được Chúa Giê-xu đề cập ở đây không phải chỉ về sự sáng của con mắt xác thịt, nhưng là sự sáng của con mắt thuộc linh. Vì trước đó, Chúa Giê-xu vừa khuyên những người đi theo Ngài hãy tích trữ của cải ở trên trời (Ma-thi-ơ 6:19-21). Một người nếu không có ánh sáng thuộc linh soi dẫn sẽ không thể nào thấy được giá trị đời đời của việc cất giữ của cải ở trên trời, nhưng chỉ thấy những vật chất trước mắt của cõi đời này cám dỗ nên sống cả cuộc đời lo thu trữ của cải dưới đất.


Không dừng lại ở đó, câu tiếp theo của phân đoạn này lại tiếp tục nói về một người không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài (Ma-thi-ơ 6:24). Đức Chúa Trời là Đấng không nhìn thấy được nhưng của cải là thứ có thể thấy được, sờ được. Quyết định lựa chọn phục vụ Đức Chúa Trời hay tiền tài phụ thuộc nơi ánh sáng của mắt thuộc linh. Điều này cho thấy, những giá trị thuộc linh là những điều không thể thấy bằng mắt thường, chỉ thấy được bằng con mắt thuộc linh mà thôi. Đó là lý do vì sao Chúa Giê-xu nói sự sáng của con mắt thuộc linh của người đi theo Ngài lại quan trọng như vậy. Sự sáng này chi phối mọi hành động của thân thể, thậm chí là quyết định số phận của người ấy, hoặc sáng láng, hoặc tối tăm.


Chúng ta rất dễ bị cám dỗ bởi những điều mắt thường có thể thấy được và xem nhẹ những điều mắt thường không thể thấy được. Đơn cử một điều đơn giản như chúng ta biết việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày là điều thiết yếu của người theo Chúa trong hành trình về Thiên Quốc. Nhưng trên thực tế có nhiều người không ưu tiên dành thời gian cho những việc đó, phải chăng vì mắt thường không thấy được lợi ích của việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mang lại. Mắt thường hay “mắt xấu” chỉ có thể thấy điều mình muốn như tiền bạc, địa vị chẳng hạn, nên ưu tiên dành thời gian làm việc này việc kia để đạt được. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng, chỉ có sự sáng thuộc linh mới giúp chúng ta thấy được những giá trị thuộc linh mang tính đời đời, để chúng ta có những quyết định đúng đắn chi phối đời sống mình trong hiện tại và trong cõi vĩnh hằng.


Sự sáng thuộc linh có đang soi dẫn cuộc đời bạn không?


Lạy Chúa, chính Ngài là ánh sáng của thế gian. Xin sự sáng của Ngài chiếu soi trên cuộc đời con, giúp con biết nhận thấy những giá trị thuộc linh quý báu và đeo đuổi những giá trị ấy trọn cuộc đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

247 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page