top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-15 Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên


 

Câu gốc: “Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con về kết quả của sự thành công phụ thuộc vào ai? Ông dạy con thế nào về những toan tính và sự thành công? Bạn cần thay đổi điều gì trong cuộc sống để được Chúa ban phước và thành công?


Phần lớn trong chúng ta đã nghe câu thành ngữ “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Con người thường có trăm ngàn những tính toán khác nhau trong cuộc sống, nhưng họ cũng biết sự thành công là do Ông Trời định đoạt. Lời Chúa trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay cho chúng ta hiểu rõ chân lý trên.


Thứ nhất, Vua Sa-lô-môn dạy con biết kính sợ Chúa vì biết rằng mọi sự thành công trên đời là do Chúa ban cho. Ông mở đầu chương 16 với câu: “Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.” Ông viết cụ thể hơn trong Châm-ngôn 19:21: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta có bộ não để biết toan liệu, lập kế hoạch. Sống có mục đích, biết lập kế hoạch là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn. Nhưng Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải biết kính sợ Chúa, sống khiêm nhường, hết lòng học hỏi sự khôn ngoan của Chúa, tìm hiểu ý Chúa trong mỗi kế hoạch. Phải biết rằng có được sự thành đạt là do ơn Chúa.


Thứ hai, con phải phó thác những kế hoạch của con cho Chúa và phó dâng kết quả chung cuộc lên Ngài. Vua Sa-lô-môn dạy con: “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công” (câu 3). Khi những kế hoạch của chúng ta thực hiện trong thánh ý của Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta thành công. Phó các công việc cho Chúa là bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa, và cũng có nghĩa là những kế hoạch thực hiện phải công chính, đi trong đường lối của Chúa, vì “tính hạnh của người nào đẹp lòng Chúa” sẽ được Chúa ban ơn (câu 7).


Thứ ba, Chúa sẽ chỉ dạy con đường đúng đắn để đạt được thành công. Trên đường đời, có khi vì thiếu khôn ngoan, có khi vì lơ đãng nên con đi sai đường lạc lối. Nhưng nếu con biết khiêm nhường, tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt con đi đúng con đường dẫn đến thành công: “Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người” (câu 9). Con hãy nương cậy nơi Chúa, dâng mọi kế hoạch cuộc đời con lên Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy con đi đúng đường.


Cầu xin Chúa giúp chúng ta hết lòng kính sợ Chúa, biết dâng mọi kế hoạch và thành công của chúng ta lên cho Chúa, và biết ca ngợi, chúc tụng Ngài luôn luôn.


Bạn có dâng những kế hoạch lên cho Chúa và xác định những kế hoạch đó công chính và đẹp lòng Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con biết rõ sự thành công của con phụ thuộc vào Chúa. Xin cho con xét lại những kế hoạch, những toan tính của con xem có ngay thẳng, hài lòng Chúa chưa, xin chỉ dạy con đi đúng con đường công chính của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page