top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-15 Trung thành tuyệt đối


 

Câu gốc: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao một người không được làm tôi hai chủ? Ý nghĩa cốt lõi Chúa Giê-xu đòi hỏi ở đây là gì? Bạn được Chúa nhắc nhở điều gì và bạn đáp ứng ra sao?


Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng mỗi người chỉ được lựa chọn làm tôi một chủ, hoặc là làm tôi Đức Chúa Trời, hoặc là làm tôi Ma-môn. Khái niệm chủ tớ ở đây có thể khá xa lạ với chúng ta ngày nay. Nhưng trong thời của Chúa, đầy tớ là nô lệ, chủ là người có quyền sở hữu tuyệt đối trên đầy tớ của mình, ngược lại, người làm tôi chỉ được phục vụ một người chủ duy nhất của mình, tuyệt đối không được phục vụ thêm người chủ nào khác.


Trong bối cảnh xã hội thờ đa thần, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh người chủ và đầy tớ để nói lên vị trí độc tôn của Đức Chúa Trời mà người theo Ngài phải tuyệt đối trung thành. Hay nói cụ thể hơn, khi một người đã lựa chọn tôn Chúa Giê-xu làm Chủ cuộc đời, thì không được phép phục vụ thêm người chủ nào khác. Người chủ khác Chúa đề cập ở đây chính là tiền bạc, được hiểu như một thần

Ma-môn trong bối cảnh này. Hơn nữa, một đầy tớ phục vụ cùng lúc hai chủ sẽ nảy sinh ra hai thái độ đối nghịch nhau, đó là yêu chủ này và ghét chủ kia, hay trọng chủ này và khinh chủ kia, không làm trọn nhiệm vụ của một tôi tớ. Đó là lý do Chúa Giê-xu khẳng định một người không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền tài.


Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy, điều cốt lõi Chúa Giê-xu đòi hỏi người theo Ngài là trung thành tuyệt đối, tận tâm tận tụy phục vụ Ngài, không để cho bất cứ điều gì chi phối, như Lời Chúa dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30).

Là những người đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta cần thành thật thừa nhận rằng, chúng ta vẫn chưa trọn vẹn trong sự trung thành phục vụ Ngài cách tuyệt đối trong đời sống. Chúng ta còn để cho tiền tài, công danh, sự nghiệp, tình cảm chi phối đời sống mình quá nhiều. Sự theo Chúa và phục vụ Ngài chưa phải là điều cốt lõi trong đời sống chúng ta. Mỗi ngày thay vì đặt câu hỏi là Chúa muốn con làm gì cho Ngài, chúng ta lại thường thay thế bằng câu: tôi muốn làm điều này điều kia cho mình, hoặc thậm chí chúng ta còn kêu cầu Chúa giúp mình đạt được những điều mình muốn. Khi chúng ta không hiểu đúng vai trò mình là ai đối với Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ hành động đúng và có một lối sống đúng theo ý Chúa. Sự trung thành tuyệt đối là điều mà Chúa muốn những người theo Ngài phải có.


Bạn có phải là đầy tớ trung thành tuyệt đối với Chúa mỗi ngày không?


Lạy Chúa, là Đấng con đang tôn thờ và phục vụ, xin giúp con trung thành tuyệt đối với Ngài. Xin giúp con vượt qua những cám dỗ hằng ngày, để con luôn tận tâm phục vụ Chúa trọn đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page