top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-17 Đặc ân và trách nhiệm


 

Câu gốc: “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ” (Mác 3:14-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu gọi bao nhiêu môn đệ đến với Ngài? Ngài gọi họ đến để làm gì? Ngày nay bạn nhận ra đặc ân và trách nhiệm của mình đối với Chúa là gì?


Mở đầu chương 10, Sứ đồ Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy cách Chúa Giê-xu ảnh hưởng và chia sẻ gánh nặng của Ngài với các môn đệ. Chúa muốn các môn đệ của Ngài nhận thấy những đặc ân cùng trách nhiệm của mình khi được Chúa chọn làm sứ đồ.


Sứ đồ Ma-thi-ơ đã khéo léo trình bày những đặc ân lớn lao Chúa dành cho nhóm 12 sứ đồ: Đặc ân thứ nhất là họ được Chúa Giê-xu chọn. Đối chiếu với Lu-ca 10:1, có bảy mươi môn đệ được Chúa sai đi từng đôi, ở đây Ngài gọi 12 người đến với Ngài. Không phải nhóm 12 người này có điều gì đặc biệt hơn những người khác nhưng đây là đặc ân Chúa dành cho họ. Đặc ân thứ hai là họ được Chúa gọi là “sứ đồ.” Từ “môn đồ” có nghĩa là những người đang theo học với một người thầy, từ “sứ đồ” có nghĩa là họ đã hội đủ điều kiện sẵn sàng để được sai đi. Đặc ân thứ ba là Chúa ban cho họ “...quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bệnh.” Mười hai sứ đồ này được Chúa ban cho thẩm quyền thiêng liêng để họ có thể làm những điều Chúa Giê-xu đã làm, các sứ đồ được ấn chứng cho sự sai phái thiên thượng qua việc họ có thẩm quyền trên tà linh và có thể chữa lành các thứ bệnh tật.


Vậy trách nhiệm của các sứ đồ là gì? Mác 3:14 cho biết trách nhiệm của họ: “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo”. Họ có trách nhiệm phải gắn kết với Chúa để có một đời sống thuộc linh khỏe mạnh “...vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Họ có trách nhiệm phải ra đi giảng đạo đem nhiều người trở lại với Chúa, không sợ hãi khi thực hiện sứ mệnh rao giảng vì Chúa Giê-xu đã ban cho họ đầy đủ thẩm quyền.


Trong Hội Thánh Chúa ngày nay, nhiều tín hữu vẫn chưa ý thức hết đặc ân và trách nhiệm của mình. Nhiều người vẫn chưa thỏa lòng với địa vị là con của Chúa, vẫn thờ ơ trong sự phục vụ Chúa, vẫn đang chôn giấu những ta-lâng Chúa ban cho mình… Chúng ta cần nhận biết rằng giữa bao người, Chúa đã chọn chúng ta trước, cho chúng ta biết Ngài, ban ân tứ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh để chúng ta có thể phục vụ Ngài cách kết quả. Đó là những ơn lớn Chúa dành cho chúng ta, chúng ta không thể dửng dưng với những công tác của Nước Trời. Mỗi người cần phải thấy việc được trở thành con Chúa và được đứng trước mặt Ngài để phục vụ là một đặc ân lớn Chúa dành cho mình.


Chúng ta đã chu toàn những trách nhiệm Chúa trao phó cho mình chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ ơn Ngài vì Ngài đã chuộc và cứu cuộc đời con, xin giúp con luôn phát huy những ân tứ Ngài ban để phục vụ Ngài cách kết quả, qua những công tác phục vụ Chúa của con sẽ đem nhiều người trở lại với Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page