top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-17 Chớ lo lắng


 

Câu gốc: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” (câu 34).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ đừng lo lắng về điều gì? Vì sao? Căn nguyên của lo lắng là gì? Cơ Đốc nhân phải thể hiện đức tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh như thế nào?


Chúa Giê-xu dạy các môn đệ đừng lo lắng về thức ăn, thức uống, và đồ mặc. Lo lắng ở đây là lo âu, lo toan, trạng thái không yên lòng trước nhu cầu của cuộc sống. Chúa Giê-xu đã dùng các hình ảnh minh họa để dạy môn đệ nhìn thấy căn nguyên của sự lo lắng. Trước hết, Ngài đặt lên bàn cân giữa mạng sống và thức ăn, thức uống; giữa thân thể và đồ mặc, để giúp họ nhận ra điều quý giá hơn chính là mạng sống và thân thể (câu 25). Tiếp theo, Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh minh họa về loài chim trời và hoa huệ để giúp môn đệ hiểu rằng, Đức Chúa Trời mới là Đấng tể trị và chu cấp mọi sự cho muôn loài vạn vật. Con người phải lo làm việc cũng như chim trời phải lo kiếm thức ăn, nhưng sự sống không đến từ nỗ lực cá nhân của con người mà chính Đức Chúa Trời mới là Đấng ban cho và duy trì sự sống ấy. Vậy thì tại sao người theo Chúa lại phải lo âu về việc ăn gì mặc gì trong khi Chúa là Đấng nắm giữ sự sống?


Từ những điều nói trên cho thấy căn nguyên của sự lo lắng xuất phát từ sự thiếu đức tin nơi Chúa. Đó là biểu hiện của sự tin cậy vào nỗ lực bản thân hơn là tin cậy vào sự tể trị và chu cấp của Đức Chúa Trời trên đời sống.


Chúng ta đang sống trong thời đại với quá nhiều thứ để lo lắng. Nhu cầu cơm ăn áo mặc ngày càng cao khiến sự lo toan ăn gì uống gì mặc gì chi phối cuộc sống và làm suy giảm đức tin của con dân Chúa. Chúng ta dễ dàng để hoàn cảnh làm chủ chúng ta, thay vì “trước hết, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” thì chúng ta lại sống như người không biết Chúa. Và vì ít đức tin nên chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời yêu thương là Đấng làm chủ và tể trị hoàn cảnh. Cơ Đốc nhân phải sống trong niềm tin dù hoàn cảnh có ra sao thì Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và chăm sóc con cái Ngài. Chúa Giê-xu muốn chúng ta sống trong tinh thần tin cậy nơi Đức Chúa Cha tuyệt đối thay vì sống lo lắng như người đời. Nhưng nói như vậy không có nghĩa chúng ta sống vô trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân hay sống vô ý thức trong việc bảo vệ tạo vật Chúa giao cho chúng ta quản trị. Chúng ta cần sống trong sự khôn ngoan Chúa ban để biết phân định nên làm gì và không nên làm gì, nhưng trên hết mọi sự là tinh thần tin cậy nơi Chúa tuyệt đối.


Điều gì khiến bạn lo lắng rồi nỗ lực tìm kiếm bằng sức riêng?


Lạy Chúa là Đấng tể trị và chu cấp mọi nhu cầu của đời sống con. Xin tha thứ cho sự thiếu đức tin của con vì nhiều lần con tìm cách giải quyết nan đề bằng sức riêng. Xin cho con trao mọi lo lắng cho Ngài và sống tin cậy Chúa hoàn toàn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page