top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-17 Tin cậy và kính sợ Chúa


 Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (câu 5-6).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Những kết quả cụ thể nào khi con dân Chúa làm theo Lời Chúa dạy? Bạn áp dụng bài học tin cậy và kính sợ Chúa thế nào cho mình và con cháu mình?


Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con phải sống nhân từ và chân thật (câu 1-4), ông tiếp tục dạy con phải hết lòng tin cậy và kính sợ Chúa. Trên đường đời, con người có nhiều chọn lựa, Vua Sa-lô-môn hướng dẫn con ông không phải chọn điều tốt mà phải chọn điều tốt nhất. Con người thường nương vào sự thông sáng của mình, nhưng ông muốn con cái ông phải đặt “sự tin cậy Đức Giê-hô-va” lên trên sự khôn ngoan riêng của mình. Tinh thần tin cậy Chúa là phải “hết lòng” trọn vẹn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Khi con “nhận biết Chúa,” Ngài sẽ chỉ dẫn cho con con đường đúng đắn để đi.


Kế đến, Vua Sa-lô-môn dạy con biết rằng có những sự chọn lựa mà mắt con nhìn thấy “đẹp” nhưng lại không phải là đường lối Chúa. Ông gọi đó là “sự ác” và khuyên con phải xa rời những điều ác đó. Ông dùng cụm từ “cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe” và “xương cốt con được mát mẻ” để nói lên sức sống mạnh mẽ, tươi mới. Người sống tin cậy và kính sợ Chúa sẽ được thêm sức và chữa lành từ thể chất, tinh thần, và cả tâm linh.


Ngày nay, xã hội và truyền thông phát triển rất nhanh, nhiều người trẻ thay vì nghe lời dạy bảo của cha mẹ trong Chúa, thì lại tìm thông tin trên những trang mạng, bắt chước theo cách nói, cách sống của những người nổi tiếng, coi họ như thần tượng. Nhiều người lợi dụng mạng xã hội hoặc công nghệ thông tin để truyền bá và đẩy những người trẻ vào cuộc sống trụy lạc… Nhiều thanh thiếu niên tưởng mình có đủ khôn ngoan, thông sáng để chọn con đường mình đi, nhưng cuối cùng phải rơi vào bế tắc. Họ thích làm theo sự mắt mình ưa thích, chạy theo những lợi danh tạm bợ, không nghĩ gì đến hậu quả cũng như không quan tâm đến những giá trị lâu dài về sau. Là cha mẹ, chúng ta hãy học theo Vua Sa-lô-môn hết lòng yêu thương và dạy con theo Lời Chúa. Là con cái, chúng ta hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, hết lòng tin cậy, kính sợ, và đi theo sự dẫn dắt của Ngài.


Bạn đã dạy cho con cháu mình tin cậy và kính sợ Chúa ra sao? Bạn đã vâng lời cha mẹ và đi theo đường lối Chúa như thế nào?


Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài dẫn con đến sự sống. Xin cho con và con cháu chúng con luôn luôn tin cậy, kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


102 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page