top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-18 Điều nên hỏi


 

Câu gốc: “Vậy, này là câu mỗi người khá hỏi kẻ lân cận mình, mỗi người khá hỏi anh em mình rằng: Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thể nào?” (câu 35).


Câu hỏi suy ngẫm: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Khi nào thì những người công bố sứ điệp Chúa ban lại bị cấm và đoán phạt? Điều người dân, những tiên tri và thầy tế lễ cần hỏi là gì? Bạn có thái độ ra sao trước những lời trách phạt từ Chúa hay những lời góp ý từ người khác?


Từ “gánh nặng” thường dùng chỉ về sứ điệp Chúa ban cho các tiên tri nhằm lên án và rao ra sự đoán phạt tội lỗi của dân chúng (Ma-la-chi 1:1). Ở đây, cụm từ “Gánh nặng của Đức Giê-hô-va” là những sứ điệp Chúa ban cho Tiên tri Giê-rê-mi để ông rao ra sự đoán phạt Chúa dành cho dân thành Giê-ru-sa-lem và Giu-đa vì tội lỗi họ đã phạm. Lời của Đức Giê-hô-va phán, nếu bất cứ ai là người dân, tiên tri hay thầy tế lễ hỏi rằng “Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì?” (câu 33), hoặc khi họ công bố “Gánh nặng của Đức Giê-hô-va,” (câu 34) đều sẽ bị đoán phạt. Nguyên nhân khiến những người công bố như vậy phải chịu hình phạt vì họ đã khinh thường mệnh lệnh của Chúa, họ rao ra sứ điệp Đức Chúa Trời nhưng thật ra họ bóp méo sứ điệp, không đúng là gánh nặng của Đức Giê-hô-va, như vậy chính họ đang đùa giỡn, chế nhạo sứ điệp của Đức Giê-hô-va được rao ra từ tiên tri của Ngài. Nếu họ thật sự tìm biết ý muốn của Chúa để vâng theo, thì họ cần phải hỏi chính tiên tri của Ngài hay những người lân cận mình rằng, “Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thể nào?” (câu 35, 37).


Người dân, những tiên tri và thầy tế lễ đều đã giễu cợt những lời tiên tri đến từ Đức Giê-hô-va vì những lời tiên tri ấy chống lại họ, vạch trần những điều xấu xa tội lỗi họ đã phạm cũng như rao án phạt mà họ phải gánh chịu từ Đức Giê-hô-va. Thay vì nhận biết thực trạng tội lỗi của mình để ăn năn và cầu xin sự thương xót từ Chúa, họ lại chọn phương cách khiêu khích sự oai nghiêm của Ngài. Vì vậy Chúa cấm họ công bố “gánh nặng của Đức Giê-hô-va” (câu 36) để dân chúng không bị lừa dối.


Hình ảnh này cũng không quá xa lạ với mỗi chúng ta, khi nhiều lần chúng ta nghe Lời Chúa cáo trách, thay vì ăn năn tội lỗi, thì nhiều người đã chống trả bằng cách châm biếm, thậm chí đả phá những lời giảng dạy từ các đầy tớ chân chính của Chúa vì họ đã dám nói ra những điều chúng ta sai phạm. Hoặc khi được anh chị em cùng đức tin góp ý những điều chưa đúng trong cách sống của chúng ta thì chúng ta phản ứng tiêu cực bằng cách mỉa mai những lời góp ý chân thành đó. Hãy lắng nghe Lời Chúa phán dạy và chúng ta cũng cần phải hỏi người lân cận rằng “Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thể nào?” để nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống mình.


Bạn có trung thực khi rao ra Lời Chúa và chân thành khi đón nhận Lởi Chúa không?


Lạy Chúa, xin dạy con khiêm nhường đón nhận sự dạy dỗ, nhắc nhở của Ngài để được thay đổi và không phải đón nhận hình phạt từ Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page