top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-20 Gìn giữ tấm lòng


 Câu gốc: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về lòng người? Ai có thể dò xét được tấm lòng của con người? Bạn có phương cách nào để gìn giữ tấm lòng của chính mình?


Từ khi tội lỗi bởi tổ phụ A-đam xâm nhập vào thế gian, hậu quả là sự hung ác cùng những ý tưởng xấu xa luôn hiện diện trong lòng của con người, không miễn trừ một ai (Sáng-thế Ký 6:5). Vì thế, Tiên tri Giê-rê-mi hoàn toàn không nói quá sự thật khi nhận định về loài người là “dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa” (câu 9). Điều nguy hại hơn là vì không ai biết được những điều suy tính trong lòng người khác, cho nên con người nói chung, và tuyển dân Ít-ra-ên nói riêng, đã cưu mang những điều xấu xa và dùng sự dối trá của mình để trục lợi cho bản thân bất kể hậu quả phải nhận lãnh. Nhưng Lời của Đức Giê-hô-va cho biết rằng “được giàu có chẳng theo sự công bình” của họ chẳng giữ được lâu, “…đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại” (câu 11). Điều này cho thấy, dù những ý tưởng xấu xa trong lòng con người không ai biết được nhưng chính Đức Giê-hô-va là Đấng dò xét mỗi tấm lòng và cũng chính Ngài sẽ báo trả cho mỗi người xứng đáng với điều họ đã làm.


Luật pháp của loài người chỉ định tội qua hành vi sai phạm rõ ràng, nhưng đối với Đức Giê-hô-va, thì ngay cả những ý tưởng xấu xa cũng không thể che giấu được Ngài (Hê-bơ-rơ 4:13). Bản chất tốt lành Đấng Tạo Hóa ban cho con người trong buổi đầu tạo dựng đã bị tội lỗi làm cho hư hoại. Chính vì thế, tấm lòng của con người luôn chất chứa những điều dối trá, không sống chân thật với bản thân và cả với Đấng dựng nên mình. Cũng chính vì nghĩ rằng tư tưởng của mình không ai biết nên con người càng để cho các ý tưởng xấu của mình tự do phát triển, khiến tội ác ngày càng lan tràn và càng nguy hại hơn. Không gìn giữ tấm lòng mà chiều theo những ý tưởng xấu xa sẽ là con đường ngắn nhất đưa chúng ta đến sự đoán phạt của Đức Giê-hô-va.


Dễ dàng để chúng ta bước vào nhà thờ thực hiện những hoạt động và lễ nghi tôn giáo giống như mọi thành viên khác trong Hội Thánh. Tuy nhiên, trong mắt Chúa thì kết quả cuối cùng lại khác nhau chính vì tấm lòng của mỗi người biểu hiện khác nhau khi thực hiện những hành động ấy. Con người không đánh giá được, nhưng chính Đức Giê-hô-va “…dò xét…, thử nghiệm… và báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (câu 10). Chúng ta cần nhờ Lời Chúa soi rọi mỗi ngày để biết cẩn thận giữ tấm lòng mình luôn đẹp lòng Chúa.


Đâu là thước đo để mỗi ngày bạn có thể tra xét và gìn giữ tấm lòng của chính mình?


Lạy Chúa là Đấng luôn “dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng” con, xin chỉ dạy những điều sai mà con cưu mang để con nhận biết và từ bỏ, để tấm lòng con luôn được giữ gìn sạch trong, xứng đáng nhận lãnh “nguồn sự sống” từ Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


106 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page