top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-20 Hãy kêu cầu ta


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là Đấng làm nên sự này, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự này, Danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vầy: Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (câu 2-3).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiếp tục lặp lại lời xác nhận chính Đức Giê-hô-va là Đấng Sáng Tạo có ý nghĩa như thế nào? Đức Giê-hô-va dạy Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện điều gì? Trở ngại nào khiến bạn thôi không kêu cầu cùng Đức Chúa Trời?


Trong khi vẫn còn bị giam cầm trong hành lang lính canh, Tiên tri Giê-rê-mi tiếp tục nhận được Lời của Đức Chúa Trời. Tại đây, lại một lần nữa ông nhắc đến Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, là “Đấng làm nên sự này, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự này…” (câu 2). Đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải là ngẫu nhiên khi Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời. Lời suy tôn này nhắc nhở cho chính bản thân ông cũng như dân của Chúa nhớ lại Đức Chúa Trời mà họ đang thờ phượng là Đấng Tạo Hóa, Đấng đã tạo lập nên thế gian bởi sự khôn ngoan của Ngài (Giê-rê-mi 10:12), trời và đất là công việc của tay Chúa nên chẳng sự gì là khó quá cho Ngài (Giê-rê-mi 32:17). Cho nên, dân của Chúa có thể nhận biết và tin cậy Đức Giê-hô-va là Đấng nắm quyền tể trị tất cả mọi việc diễn ra cho họ. Ngài đã lánh mặt khỏi họ vì sự gian ác họ vi phạm, khiến họ phải đối diện với sự chém giết, hủy diệt, nhưng Ngài sẽ tha thứ, chữa lành, sẽ khiến những phu tù Giu-đa và Ít-ra-ên trở về và gây dựng họ lại như thuở ban đầu (câu 5-8). Khi ấy sự buồn thảm sẽ được thay bằng những lời cảm tạ về sự nhân từ của Đấng Nhân Lành đoái đến dân Ngài. Điều Đức Giê-hô-va muốn thấy nơi con dân của Ngài là tấm lòng tìm cầu Chúa, và khi đó Ngài sẽ bày tỏ cho họ “…những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (câu 3).


Kêu cầu Đức Giê-hô-va trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống bày tỏ chúng ta hoàn toàn lệ thuộc Chúa, và lòng tin cậy của chúng ta hoàn toàn đặt nơi Ngài. Khi ấy, mọi sự kiêu căng, tự phụ về bản thân được loại bỏ, và quyền tể trị của Đức Giê-hô-va trên đời sống của chúng ta được tôn cao. Là tạo vật, chúng ta không thể nào sống độc lập mà không phụ thuộc vào Đấng Sáng Tạo. Vì vậy, chỉ cần kêu cầu, Đức Chúa Trời sẽ luôn sẵn sàng đáp lời cầu xin của chúng ta. Nhưng thật đáng buồn, thay vì hạ mình xuống để kêu cầu với Chúa, chúng ta lại thường nỗ lực với khả năng của bản thân để giải quyết nan đề nên gặp nhiều thất bại. Hãy khiêm nhường đến trước mặt Đức Chúa Trời, kêu cầu Ngài để được kinh nghiệm “những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”


Bạn đã từng kinh nghiệm được “những việc lớn và khó” mà Đức Giê-hô-va bày tỏ cho bạn chưa?


Lạy Chúa Quyền Năng! Con tôn ngợi Chúa khi được nhìn thấy sự oai nghi, quyền năng của Chúa qua cõi tạo vật Ngài đã dựng nên. Xin giúp con thêm lòng tin cậy nơi Chúa và luôn kêu cầu Danh Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page